ST-utbildning

Information för dig som är ST-läkare i klinisk fysiologi.

Målbeskrivning för ST-läkare i klinisk fysiologi

 

Nya utbildningsboken börjar gälla

Den reviderade utbildningsboken godkändes vid SFKF:s årsmöte i samband med Höstmötet 3-4/10 i Eskilstuna

Exempel på upplägg av ST-utbildningen
Läkarförbundets rekommendationer för allmäna kompetenser i ST
"Förtydligande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)"
Förslag Bedömningsmall Bild- och funktionsmedicinundersökningar 2014-04-15

Förslag Bedömningsmall Undersökning med patient 2012-12-11

Förslag Bedömningsmall Ronder 2014-06-27

Kontaktuppgifter för aktuella studierektorer  

SPUR

SPUR-verksamhetens mål är att upprätthålla och utveckla kvaliteten på ST-läkarens utbildning. I föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) som trädde i kraft 1 maj 2015 står det i 4 kap. §2 att kvaliteten i specialiserings-tjänstgöringen ska granskas och utvärderas av en extern aktör och att det bör ske vart femte år. 

En möjlighet att göra denna externa granskning är via SPUR-inspektioner.
Föreningens SPUR-inspektörer utför cirka 2 inspektioner/år och vi gör gärna fler. Vid önskemål om att genomföra en SPUR-inspektion kontaktas föreningens SPUR-samordnare: Eva Persson (Lund)
eva.persson@med.lu.se

SPUR-inspektörer: Helen Almquist (Lund), Irina Diobanova (Örebro), Tomas Jogestrand, Madeleine Lindqvist, Eva Maret (Karolinska), Eva Persson (Lund), Karin Rodmar (Linköping) och Sasko Volkovski (Karlskrona)

Om du är intresserad av att bli SPUR-inspektör kontaktar du SPUR-samordnare Eva Persson.     

Mer information angående SPUR-verksamheten och Lipus

ST-forum

För att dokumentation av ST kan ST-forum användas

Facebook-grupp

För läkare som är blivande, varande och nyligen färdigbakade ST-läkare i Klinisk fysiologi. Syftet med gruppen kan vara att tipsa eller fråga kring relevanta kurser, konferenser eller litteratur. Även mer övergripande frågor som ST-upplägg, handledarskap och utveckling under ST kan ju förstås vara aktuellt. Alla kan lägga till medlemmar i gruppen, om ni känner till kollegor som inte är med. Gruppen är sluten, vilket innebär att endast medlemmar kan se vad som skrivs.

Facebookgrupp

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.