ST-utbildning

Information för dig som är ST-läkare i Klinisk fysiologi.

För läkare som kör ST enligt ST 2015

Målbeskrivningar för specialistutbildning som beslutats träda i kraft den 1 maj 2015. (SOSFS 2015:8)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Den reviderade utbildningsboken godkändes vid SFKF:s årsmöte 2019.
Utbildningsboken för ST-utbildningen inom klinisk fysiologi 2019
Exempel på upplägg av ST-utbildningen
Läkarförbundets rekommendationer för allmäna kompetenser i ST
"Förtydligande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)"

För läkare som kör ST enligt ST 2021

Läkarnas specialiseringstjänstgöring, Målbeskrivningar 2019, Föreskrifter och allmänna råd
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2021:8)

Bedömningsmallar

Bedömningsmall: Bild- och funktionsundersökningar
Bedömningsmall: Undersökning med patient
Bedömningsmall: Pedagogik, Kommunikation, Handledning, Undervisning
Bedömningsmall: Ledarskap

Kontaktuppgifter till studierektorer

SPUR

SPUR-verksamhetens mål är att upprätthålla och utveckla kvaliteten på ST-läkarens utbildning. I föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) som trädde i kraft 1 maj 2015 står det i 4 kap. §2 att kvaliteten i specialiserings-tjänstgöringen ska granskas och utvärderas av en extern aktör och att det bör ske vart femte år. 

En möjlighet att göra denna externa granskning är via SPUR-inspektioner.
Föreningens SPUR-inspektörer utför cirka 2 inspektioner/år och vi gör gärna fler. Vid önskemål om att genomföra en SPUR-inspektion kontaktas föreningens SPUR-samordnare: Eva Persson (Lund)
eva.persson@med.lu.se

SPUR-inspektörer: Irina Diobanova (Örebro), Madeleine Lindqvist, Eva Maret (Karolinska), Eva Persson (Lund), Karin Rodmar (Linköping) och Sasko Volkovski (Karlskrona)

Om du är intresserad av att bli SPUR-inspektör kontaktar du SPUR-samordnare Eva Persson.     

Mer information angående SPUR-verksamheten och Lipus

ST-forum

För att dokumentation av ST kan ST-forum användas

Facebook-grupp

För läkare som är blivande, varande och nyligen färdigbakade ST-läkare i Klinisk fysiologi. Syftet med gruppen kan vara att tipsa eller fråga kring relevanta kurser, konferenser eller litteratur. Även mer övergripande frågor som ST-upplägg, handledarskap och utveckling under ST kan ju förstås vara aktuellt. Alla kan lägga till medlemmar i gruppen, om ni känner till kollegor som inte är med. Gruppen är sluten, vilket innebär att endast medlemmar kan se vad som skrivs.