SFKF play är en ny återkommande webbaserad seminarieserie med olika teman i form av lunch-webinar. Forumet kommer innehålla kliniknära presentationer, aktuella diskussionsämnen, ny forskning, avhandlingssammanfattningar m.m. Lunchseminarier för kliniska fysiologer, BMA och andra fysiologi-intresserade kommer att hållas ett par gånger per termin. Håll utkik i mailen efter nya inbjudningar!

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi bjuder in till nästa lunchseminarium

Tack för alla föreläsre under vårterminen 2024!

Vi ses igen efter sommaren


Tidigare seminarier

SFKF Plays egen YouTube kanal finns under länken: 
https://www.youtube.com/@sfkfplay


2024-04-09

Inbjudan

Hur pumpar hjärtat

Marcus Carlsson, Professor i Klinisk Fysiologi, Karolinska Institutet

YouTube länk: https://youtube.com/live/H7LdBlZ09W8


2024-02-06

Inbjudan

Ergospirometri som verktyg för riskstratifiering inför lungcancerkirurgi

- Tröskelvärden för VE/VCO2-slope?
- Vad ger mest information, peak VO2 uttryckt genom ml/kg/min eller % förväntat?
- Spelar det roll vilken referensekvation vi använder för beräkning av % förväntat peak VO2?
Karolina Kristenson, specialistläkare, anestesi och intensivvård, medicinskt ansvarig anestesiläkare, lungkirurgi, torax–kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

YouTube länk: https://youtube.com/live/m1Yorce3wMg


2024-01-30

Inbjudan

Feedforward och ett ”growth mindset" återkoppling

Hur ger du återkoppling som får den du handleder att känna sig trygg - men också tillräckligt utmanad?
Pia Strand, PhD, Föreståndare, Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL)

https://www.kliniskhandledning.se/

YouTube länk: https://youtube.com/live/e2fRJX8cuYU


2023-12-05

Inbjudan

Framtidens vård behöver Klokare kliniska val

Martin Serrander, ÖL Nyköpings Lasarett och specialist i Kardiolog, Internmedicin och Klinisk Fysiolog samt Ordförande för Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbetsgrupp Kloka kliniska val

YouTube länk: https://youtube.com/live/Gv7YwXkidms

Temadag Kloka kliniska val - Svenska Läkaresällskapet (sls.se) 2024-02-16 Kl. 10-15


2023-11-21

Inbjudan

Simulation and prediction of pulmonary flow in patients with Fontan circulation

Petter FribergAT-läkare och Doktorand, Lund Universitetsklinik

YouTube länk: https://youtube.com/live/2fOPjR6UNAk


2023-05-23

Inbjudan

Vänsterkammargeometri och massa – tillför det något?

Jonas Selmeryd, Överläkare, Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

YouTube länk: https://www.youtube.com/watch?v=h74AhWAOAHs

Föreläsningsmaterial: Vänsterkammargeometri


2023-03-21

Inbjudan

Nya ATS/ERS riktlinjer kring spirometritolkning

Andrei Malinovschi, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

YouTube länk: https://www.youtube.com/live/f1IncdpnKkc


2023-01-24

Inbjudan 

Karolinska institutets nya magisterprogrammet för Biomedicinska analytiker

Mikaela Qvarfordt, leg BMA, doktorand och biträdande programdirektor för nya Magisterprogrammet (Karolinska Institutet)
Karin Bouma, leg BMA, Med Dr, biträdande programdirektor för Biomedicinska analytikerprogrammet (Karolinska Institutet)

2023-01-17

Inbjudan

EKOkardiografisk diagnos av HFpEF hos äldre med hypertoni

Magnus Johansson, Docent, Överläkare ekokardiografi klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sweden

YouTube länk: https://youtu.be/73TJtBqC9bc

Föreläsningsmaterial: Ekodiagnos av HFpEF


2022-12-06

Inbjudan

Nyheter om hypertoni och vaskulärt åldrande

Peter Nilssonprofessor och överläkare vid Inst. Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, samt Klinisk forskningsenhet, VO Internmedicin, SUS, Malmö

YouTube länk: https://youtu.be/Fa3LwoBRjUk
Föreläsningsmaterial samt artiklar i anslutning till föreläsningen: 
Nyheter om HT och EVA 
Non-hemodynamic predictors of arterial stiffness after 17 years of follow-up: the Malmö Diet and Cancer study. 2015 
Hemodynamic Aging as the Consequence of Structural Changes Associated with Early Vascular Aging (EVA). 2014 
VAC by Saeed, Holm and Nilsson JPMA 2021


 

2022-09-27

Inbjudan

Diagnostik av hjärtamyloidos, vilken roll har klinisk fysiologi?

Per Lindqvist, Professor i Umeå Universitet
Föreläsningsmaterial: Amyloidos Per Lindqvist

2022-05-17

Inbjudan

Vår roll i det multidisciplinära teamet kring endokarditpatienter

Anna DamlinKarolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

2022-03-29

Inbjudan

Sömnapné - Nytt nationellt vårdprogram

Jenny Theorell-Haglöw, PhD Associate professor, Respiratory, Allergy and Sleep Research, Uppsala University
Föreläsningsmaterial: Sömnapné

2021-12-07

Inbjudan

Funktionsutredning av esofagusbesvär – fysiologiska och kirurgiska erfarenheter

Folke Johnsson,Överläkare kirurgi
HTA Skåne

Sophia Frantz, Specialistläkare, PhD
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Föreläsningsmaterial: Funktionsutredning av esofagusbesvär

YouTube länk: https://youtu.be/7ZUNCMfMrz0


2021-09-07

Inbjudan

Kärldiagnostik

Ultraljudsdiagnostik av arterit
Helene Zachrisson, överläkare, docent
Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i LInköping

Lokal erfarenhet av kontrasttillförsel vid kärlultraljud,
När? Hur? Förbättrar det diagnostiken?
Viktoria Skott, BMA, doktorand
ME klinisk fysiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

YouTube länk: https://youtu.be/7w9M0VzG0Og


2021-06-01

Inbjudan

När stress styr

Håkan Arheden, överläkare och professor i klinisk fysiologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund och Lunds universitet

YouTube länk: https://youtu.be/lebWrAIb358


2021-05-04

Inbjudan

Ekokardiografi vid graviditet
Vad är normalt och när bör vi se upp?

Eva Nylander, professor emerita, överläkare, Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Eva Maret, med.dr, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

YouTube länk: https://youtu.be/BDeWSJ8fz8A


2021-04-13

Inbjudan

Bestämning av myokardperfusion MR eller PET?

Myokardperfusion med PET
Tanja Kero, med.dr., överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet
Myokardperfusion med MR
Jan Engvall, professor, överläkare, Fysiologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

YouTube länk: https://youtu.be/qETpU7cInsg


2021-03-02

Inbjudan

Venös insufficiens

Bedömning av venös insufficiens
Anders Thurin, överläkare, Klinisk fysiologi, NÄL
Vad kirurgen vill veta
Ove Thott, specialistläkare kärlkirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

YouTube länk: https://youtu.be/pos6yyVBfbU


2021-02-02

Inbjudan

Spirometri och dyspné

Dyspné – vad är det?
Magnus Ekström, docent, överläkare lungmedicin, Lunds universitet, Blekingesjukhuset
Uppdaterade riktlinjer för spirometri (ATS/ERS)
Andrei Malinovschi, professor, specialistläkare, klinisk fysiologi, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset

YouTube länk: https://youtu.be/OJZteK03HEw


2020-12-01

Inbjudan 

Synkope och tilt test

TILT-test – en översikt
Johan Skoog, leg.läkare, med.dr, Fysiologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

”ESC Guidelines on Syncope” för kliniska fysiologer
Artur Fedorowski, överläkare, docent, Kardiologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö

YouTube länk: https://youtu.be/9NE-WND8hAI


2020-11-03

Inbjudan

Kliniska och akademiska karriärvägar för BMA - en paneldiskussion

Per Lindqvist, BMA, professor, Umeå universitet 
Barbro Kjellström, BMA, docent, Skånes universitetssjukhuset, Karolinska institutet 
Louise Thorell, specialist-BMA, Blekingesjukhuset Karlskrona 
Ronny Qvist, specialist-BMA, Skånes universitetssjukhus

Moderator: Anette Davidsson, PhD, specialist-BMA, Linköpings universitetssjukhus

YouTube länk: https://youtu.be/XwR3uvQWreo

Befattningsbeskrivningar, utvärdering av specialistkompetens hos BMA och andra dokument som nämndes under paneldiskussionen hittar du på sidan för Associerade medlemmar


2020-10-06

Inbjudan

Pulmonell hypertension vid vänsterkammarsjukdom:

Om tryck och resistans
Odd Bech-Hanssen, överläkare, docent, Klinisk fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Odds presentation

Icke-invasiv diagnostik av pulmonell hypertension med MR 
João Ramos, leg.läkare, med.dr, Karolinska institutet
Joãos presentation

Uppdaterad YouTube: https://youtu.be/ZzMGie5q2vM


2020-09-01

Inbjudan
Långtids-EKG Nya rekommendationer för gradering av arytmier vid långtids-EKG (J. Lundeberg)

Equalis plan för publicering och implementering av de nya riktlinjerna (K. Hedman) Kristofers presentation
Hjärtfrekvens och SVES vid långtids-EKG predicerar insjuknande i förmaksflimmer (L. Johnson) Lindas presentation

Uppdaterad YouTube länk: https://youtu.be/Cfmlmdife8c 
Gammal YouTube länk: https://youtu.be/57-JuuGTTjk 

Här finns Rekommendation till bedömningsriktlinjer för långtids-EKG vilket man har nämnt under seminariet, även en exempel mall för svar