Litteraturlista

Här finner du en litteraturlista med från SFKF föreslagen litteratur under ST-utbildningen samt för fortbildning för specialister. Listan är dynamisk och uppdateras efterhand.

Literaturlistan är uppdaterade januari 2021

Studielitteratur - januari 2021