Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Kontakta gärna redaktören (Marcell Zsbán) om du vill att en specifik kurs läggs in.  (Denna är kostnadsfri)

SFKF Play - Webbaserat seminarium för läkare och BMA inom klinisk fysiologi


EKG-TOLKNING inklusive arytmidiagnostik

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.

LIPUS har godkänt och granskat denna utbildning. LIPUS-nr: 20210019
Datum: 4-7 oktober 2021
Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.

Nedan finns den samlade länken med info, schema och anmälan till samtliga medicinutbildningar HT21.

Kalendarium Uppsalakurserna HT21


Välkommen till Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik i Linköping

Datum: 17-18/11 2021 lunch till lunch
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Linköping


Kurs i Venös tromboembolism samt Artärdiagnostik, inklusive arteriter

26-28 oktober 2021, Quality Hotell Ekoxen, Linköping

Målet med kursen är att ge deltagarna en översikt avseende grunderna för diagnostisk med ultraljud vid venös tromboembolism samt artärdiagnostik (ultraljud, tryckmätning), inklusive diagnostik av arterit med ultraljud.

Målgrupp är ST-läkare i klinisk fysiologi och kärlkirurgi samt specialister i klinisk fysiologi och BMA med intresse för kärldiagnostik. ST-läkare i klinisk fysiologi kommer att prioriteras vid antagningen.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20200025).

Kontaktperson: kurssekreterare Johanna Willander, johanna.willander@regionostergotland.se

Kärlkurs 26-28 okt 2021 Inbjudan.docx

Kärlkurs 26-28 okt 2021 Preliminärt schema.docx

Kärlkurs 26-28-okt 2021 anmäln.blankett.docx


Läkemedelskurs för ST-läkare i radiologi och klinisk fysiologi

Som specialistkompetent läkare förväntas du kunna anpassa läkemedelsbehandling utifrån patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering. Du skall kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling samt samarbeta med patienternärstående och andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling. Du skall kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel. 

De läkemedelskurser som finns idag riktar sig framförallt till läkare som ansvarar för terapeutisk läkemedelsbehandling. Som specialistkompetent radiolog förväntas du kunna hantera ett annat panorama av läkemedel, bl.a. olika typer av kontrastmedel och läkemedel som behövs vid diagnostiska och interventionella aktiviteter. Denna kurs vänder sig till ST-läkare i radiologi och klinisk fysiologi och uppfyller delmål b3 om läkemedel som krävs enligt SOSFS 2015:8. Kursen innefattar även instuderingsuppgifter om läkemedel & miljö samt hälsoekonomi. 

Läs mer på Lipus. Kurs nr.: 20210008


Kurs i Transthorakal Ekokardiografi

15 - 17 nov 2021
Lipus Kursnummer: 20200005
Specialiteter: Klinisk fysiologi, Kardiologi
Nivå: Läkare under specialistutbildning/ST
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Kursorter: Uppsala län

Kunskaper i transthorakal ekokardiografi är enormt viktiga då man med denna bilddiagnostiska metod utifrån kan fastställa hur hjärtat fungerar. Man behöver således inte göra några ingrepp. Av vikt är då både grundläggande och fördjupande kunskaper i hjärtats anatomi, fysiologi och sjukdomslära så att man på ett adekvat sätt kan svara på de frågeställningar ställs på en remiss.

Mer info på Lipus.se
Inbjudan och anmälningsblankett


ESC/EACVI har i Coronatider öppnat upp sina hemsidor där det finns massor av bra utbildningsmaterial, inkl webinars relevanta för oss. Passa på att registrera dig gratis! 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.