Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Kontakta gärna redaktören (Marcell Zsbán) om du vill att en specifik kurs läggs in.  (Denna är kostnadsfri)


Optimisation in X-ray and Molecular Imaging 2020

Gothenburg, Sweden 20-22 April 2020

Optimisation in X-ray and Molecular Imaging 2020 will cover a wide area of research related to optimisation of medical imaging and is intended for a broad audience of medical physicists, radiologists, nuclear medicine physicians, engineers, radiographers and biomedical scientists, as well as representatives for authorities and manufacturers. The
conference is the 5 th in a series of scientific conferences focusing on optimisation of medical imaging, with special emphasis on image quality evaluation and radiological protection. Previous conferences have been held in Malmö, Sweden (1999, 2004, 2009) and Gothenburg (2015).

You can read more about the conferenc in the Second Announcement


SHF's Imaginggrupps halvdagskurs
Den sjuka aortan; Imaging i klinisk perspektiv

Stockholm den 1 oktober
Umeå den 8 oktober
Malmö den 17 oktober

1) Infektiös endokardit/aortit; Hur skall vi utreda?
2) Genetiska aortopatier
3) Dilaterad aorta; Vilka och hur skall vi utreda och följa upp?
4) Aorta som bortglömd embolikälla; Tromber och ulcerationer
betyder det något?
5) Operationsindikationer vid aortopati; Vad vill vi veta inför
och efter intervention?

Mer information och anmälan finns på
www.svenskahjartforbundet.se


Inbjudan till kurs i MYOKARDSCINTIGRAFI 

Känner du dig osäker på hur man får ut bästa möjliga information ur myokardscintigrafi?

2019-09-24 – 2019-09-27 Lund

Kursledning:
Överläkare Marcus Carlsson, Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund. marcus.carlsson@med.lu.se
Sektionschef Jonas Jögi, Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund jonas.jogi@skane.se
Kontaktpersoner:
Kurssekreterare Karin Larsson
, Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,
Skånes Universitetssjukhus, 221 85 LUND,
tel 046-17 33 26, fax 046-15 17 69
karin.larsson@skane.se

Antal deltagare: 25-40 st
Innehåll: Kursen behandlar bl.a; Gammakamerans funktion i relation till myokardscintigrafi. Isotoper. Rekonstruktion. Bildbehandling. Gated–SPECT. Datoriserat beslutstöd. Fallgropar. Bedömning och tolkning. Tydliga svar. Indikationer. Vilken betydelse får ett svar. Prognostisk betydelse.
Föreläsningar varvas med demonstrationer och gruppdiskussioner.
Under en halvdag kommer vi dela upp gruppen i läkare och biomedicinska analytiker för två separata sessioner.
Målgrupp: Detta är en kurs som vänder sig till läkare och biomedicinska analytiker med speciellt intresse för myokardscintigrafi.
Logi: Ordnas själv av deltagare. Se medföljande hotellinformation.
Övrigt: Kursen börjar tisdagen den 24/9 vid lunchtid och slutar fredagen den 27/9 cirka klockan 12.15. Frivilliga kvällsaktiviteter förekommer.
Avgift: 6700 SEK (exkl. moms) inkl lunch, kaffe, mingelkväll och kursmiddag. Kursavgiften faktureras efter anmälan.
Sista anmälningsdag: 2019-08-30

INBJUDAN_Myokur_2019.pdf

Prel_Kursschema Myokardscintigrafi 2019.pdf

Anmälan_Myokur_2019.pdf

HOTELL Information_2019.pdf


Grundläggande kurs i arbetsprov med gasanalys: ergospirometri

6 november i Linköping  (1heldag)  Boka in dagen! Program och anmälan kommer senare!
Observera att kursen ligger i direkt anslutning till (före) Svenskt Forum för Ergospirometri 7-8 november 2019

Målgrupp: För dig som nyligen börjat utföra och/eller bedöma resultat ifrån ergospirometriundersökningar eller vill orientera dig om metodens fysiologiska och kliniska bakgrund och relevans.
Innehåll:

  *   Fysiologi: Sammanfattning av den arbetsfysiologiska kunskap som krävs för att förstå principerna bakom arbetsprov och vilken tilläggsinformation vi får från analys av andningsgaser (ergospirometri).
  *   Tolkning: Stegvis och grundläggande genomgång av den information vi får från en ergospirometrisk undersökning. Hur beräknas och vad betyder olika värden, och vad är normalt?
  *   Klinik: Översiktlig genomgång av vid vilka sjukdomstillstånd och kliniska frågeställning som ergospirometrisk undersökning är av särskild betydelse för att ställa diagnos och/eller bedöma prognos.


Svenskt forum för ergospirometri

har sitt årliga möte i Linköping 7-8 november.

Boka dagarna! Fullständigt program och anmälan kommer senare!
Observera att den 6 november ges en grundläggande kurs i arbetsprov med andningsgasanalys/CPET/ergospirometri i Linköping


Svenskt Forum för Ergospirometri har hållits årligen sedan 2015 och är en mötesplats för alla intresserade av ergospirometri och ett forum för utveckling, utbyte av kunskaper och erfarenheter och standardisering av metodik och tolkning.

Ur det preliminära programmet:
-          CPET hos barn
-          Forskningsforum
-          CPET i Sverige
-          Syreupptagskinetik i återhämtningsfas
-          CPET vid njursvikt
-          CPET för idrottare
-          Falldiskussioner


EKOKARDIOGRAFI KURS PÅ MEDEL-AVANCERAD NIVÅ

Danderyds sjukhus, 20-22 nov 2019

Arrangör: VO hjärt och fysiologi
Plats: Danderyds sjukhus, KI DS, plan 5
Kursledare: Kambiz Shahgaldi m.fl. (kambiz.shahgaldi@sll.se
Målgrupp: Läkare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.
Antagningskrav: > 2års erfarenhet och gärna kommit igång med svarskrivning.
Antal platser: Maximal 70 deltagare. Anmälan är bindande. 
Kursavgift:
6 000kr (inkl. moms). I avgiften ingår kaffe/te, fika och lunch samtliga dagar. 
Sista anmälningsdag: 31 okt 2019. Anmälan görs per mail till kambiz.shahgaldi@sll.se

Inbjudan


Kurs i Transthorakal Ekokardiografi

19-21 nov 2019, Uppsala

Kunskaper i transthorakal ekokardiografi är enormt viktiga då man med denna bilddiagnostiska metod utifrån kan fastställa hur hjärtat fungerar. Man behöver således inte göra några ingrepp. Av vikt är då både grundläggande och fördjupande kunskaper i hjärtats anatomi, fysiologi och sjukdomslära så att man på ett adekvat sätt kan svara på de frågeställningar ställs på en remiss.

Målgrupp:
Läkare under specialistutbildning/ST, inom Kardiologi, Klinisk fysiologi och Biomedicinsk Analytiker, Sjuksköterska

Detaljerad beskrivning finns på Lipus hemsidan

Inbjudan och anmälan i PDF form: Kurs i Ekokardiografi 19-21 nov 2019.pdf


 

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 8e gången en introduktionskurs i datortomografi av hjärtat.

Kursen är en grundkurs utan behov av förkunskaper inom området. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och grundläggande bedömningsteknik med fokus på kranskärlen oavsett typ/fabrikat av datortomograf. Kursen hålls på svenska och riktar sig främst till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi eller klinisk fysiologi.

Kursen pågår i 2,5 dagar och inkluderar föreläsningar, närvaro vid patientundersökningar och cirka 8 timmar eget arbete vid arbetsstation med två deltagare per dator. Målsättningen är att cirka 50 fall kommer att bedömas vilket motsvarar ”Level 1 – kompetens” enligt amerikanska ACC/AHA kriterier.

Efter kursen skall deltagaren

  • ha en övergripande kunskap om EKG-styrd DT med olika tekniker.
  • ha kunskap om stråldoser och dosbesparande möjligheter.
  • känna till tänkbara indikationer.
  • känna till begränsningar och kontraindikationer.
  • ha närvarat vid några kliniska DT hjärta-undersökningar.
  • under handledning ha granskat 30 kranskärlsundersökningar.
  • kunna hjärtats anatomi.

 

Som tillval finns en tilläggskurs med inriktning på TAVI-undersökningar. För de deltagare som har särskilt intresse för utförande och analys av DT hjärta inför TAVI erbjuds möjlighet att under handledning få arbeta med TAVI-mätningar under en halv dag innan start av huvudkursen.

Kursledning

Erika Fagman, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mårten Sandstedt, Thoraxradiolog, Universitetssjukhuset i Linköping

Inbjudan DT kranskärl 2019 i PDF format


Inbjudan till kurs i Nuklearmedicin ur ett
länssjukhusperspektiv

I samarbete med Uppsala universitet erbjuder vi en kurs i nuklearmedicin
med utgångspunkt från ett länssjukhus. Vi kommer inledningsvis diskutera
de vanligaste nuklearmedicinska metoderna baserade på
gammakamerateknik. Sista föreläsningsdagen ägnas åt
positronemissionstomografi, med utgångspunkt från FDG men även andra
spårämnen inkluderas.

Datum: 22-24 oktober 2019
Plats: Scandic hotell Lugnet, Falun
Kursledning: Bertil Nordström Falun, Anders Sundin Uppsala.
Kursinnehåll: Kursen syftar till att deltagarna ska förstå och värdera olika
nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet. Planar
bildtagning, SPECT/CT och PET/CT ingår som metoder samt patient och
personalstrålskydd.
Målgrupp: ST-läkare inom Radiologi/Bild- och funktionsmedicin eller kliniks
fysiologi. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor
och sjukhusfysiker är välkomna i mån om plats.
Antal deltagare: 20 st.
Kostnad för konferensen: 3000sek (exkl. moms) luncher, middag onsdag
i Sundborn samt visning av Carl Larssongården, för- och eftermiddagskaffe
ingår (logi ingår inte).
Faktura kommer att skickas i anslutning till konferensen.
Sista datum för anmälningsdag 17 september: Anmäl dig här.
Ange namn, profession, arbetsplats, e-post, fakturaadress och
fakturareferens. Anmälan är bindande.

Praktisk information
Vi har ett antal förbokade rum på Hotell Scandic Lugnet, ange kurs i
nuklearmedicin i kontakt med hotellet. Kostnad för enkelrum
773sek/natt/rum inkl. frukost (inkl. moms).
Du får själv boka ditt rum.
Telefon (+46) 023 669 22 00. Adress: Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun
falun@scandichotels.com
Kontaktperson: Eleonor Brännström, 072-524 56 55 eller e-post
eleonor.brannstrom@ltdalarna.se

Inbjudan i PDF format 
Preliminärt schema 


Kurs i grundläggande nuklearmedicin

Vi erbjuder en kurs som vänder sig till ST-läkare i bild-och funktionsmedicin, nuklearmedicin, radiologi eller klinisk fysiologi. I mån av plats välkomnas även andra yrkeskategorier som arbetar inom nuklearmedicin samt specialister som önskar grundläggande kunskaper i nuklearmedicin. Kursen ges i Karolinska Universitetssjukhusets regi i samverkan med SFNM och SFMR och med inbjudna framstående föreläsare från olika universitetssjukhus. Omfattningen är 5 dagars utbildning i form av föreläsningar och interaktiva seminarier.

  • Kurstid: 21-28 september 2019
  • Kursplats: Hotell Me Mallorca, Magaluf, Mallorca
  • Sista anmälningsdag: 17 mars 2019

Anmälan och information

Vi ser fram emot att se dig som deltagare på vår nuklearmedicinkurs, varmt välkomna!

Original källa och ytterliggare kursinformation: 
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/funktion-bild-och-funktion/medicinsk-stralningsfysik-och-nuklearmedicin/


 

SK kurser - 2019 Höst termin

Sista ansökningsdag för höstens kurser är 2019-05-01

Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin 
Malmö, 2019-09-23 - 2019-09-27

Kursen ger sådan utbildning i teknik, fysik och strålskydd som krävs för specialistkompetens i radiologi, neuroradiologi samt klinisk fysiologi och för att uppfylla SSM:s krav på personer i radiologisk ledningsfunktion. Vi går igenom grundläggande fysik och teknik inom röntgen- och MR- områdena. Ultraljud och nuklearmedicin behandlas översiktligt. Direktdigitala detektorer och CT genomgås ingående. Begrepp som kontrast, upplösning och brus diskuteras, liksom metoder för att kunna bedöma bildkvalitet i klinisk rutin. Stor vikt läggs vid sambandet mellan bildkvalitet och patientstråldos. SSM:s och EU:s direktiv tolkas och diskuteras. För MR-området genomgås olika typer av pulssekvenser och i samband med detta diskuteras de parametrar som används för att bygga upp och variera kontrasten i bilden. Säkerhetsaspekter i samband med MR undersökningar diskuteras. Kursen innehåller flera laborativa moment och demonstrationer.

Arytmier - Utredning och behandling av bradykardier och takykardier. 
Stockholm, 2019-10-14 - 2019-10-18
Arytmier är ett komplext område inom kardiologin med en mycket snabb utveckling vad gäller avancerade behandlingstekniker. Området kräver goda kunskaper för korrekt handläggning i såväl den elektiva som den akuta situationen. Kursen tar upp delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar. Vi tar även upp de delmål som Cardiologföreningen preciserat på området.

Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer 
Linköping, 2019-10-21 - 2019-10-25
Diagnostik och handläggning av vuxna med klaffel, aortasjukdom (inklusive aneurysm och dissektion) och ärftliga stödjevävnadssyndrom som Marfan och Loeys-Dietz samt GUCH. Endokardit samt hjärttumörer kommer även att avhandlas inom ramen för kursen. Dagliga auskultationsövningar inklusive ekokardiografisk genomgång i grupp där varje patient representerar ett tema. I omedelbar anslutning till auskultationen ser gruppen igenom patientens ekokardiografi och annan relevant utredning och får därigenom återkoppling på auskultationen.

Hjärtsvikt - En översikt 
Göteborg, 2019-09-16 - 2019-09-20
Under den aktuella kursveckan kommer vi att försöka belysa hjärtsvikt ur ett mångfacetterat perspektiv, så som det är i verkligenheten! Även mindre vanliga tillstånd, såsom hjärtsvikt vid medfödda hjärtfel och vid graviditet kommer att diskuteras. Kursledningen har samlat en bred expertis för att, tillsammans med kursdeltagarna, föra en bred, djupgående, evidensbaserad och kliniskt relevant utbildning och diskussion, till stor del uppbyggd runt verkliga patientfall.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.