Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Svenskt forum för ergospirometri

18-19 oktober 2018 i Uppsala

Anmälan - till mötet samt information kommer att inom kort
finnas på www.akademiska.se/ergospirometriforum

Informationsblad i PDF format


HÖSTMÖTE SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK FYSIOLOGI

Lipusgranskat möte som kan godkännas som ST-utbildningsmoment

4 - 5 oktober 2018, Lund

Preliminärt program samt anmälan finns under Aktuellt/ Höstmöte


Hjärta och kärl - Thoraxradiologisk fördjupningskurs

Storhogna, 20-25 januari 2019

För mer information, klicka här


Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt

Uppsala, 5-9 november 2018

Målgrupp: ST‐läkare och verksamma specialister inom kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi samt anestesiologi. ST‐läkare och specialister inom thoraxkirurgi med önskemål om fördjupning inom avancerad hjärtsviktsvård är också välkomna

För mer information och anmälan, klicka här


MYOKARDSCINTIGRAFI KURS I LUND

Datum: 2018-09-17 – 2018-09-20

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund

Kursledning:

Överläkare Marcus Carlsson, BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund. marcus.carlsson@med.lu.se

Sektionschef Jonas Jögi, BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund jonas.jogi@skane.se

Kontaktpersoner:

Kurssekreterare Karin Larsson, BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,

Skånes Universitetssjukhus, 221 85 LUND, tel 046-17 33 26, fax 046-15 17 69 karin.larsson@skane.se

Innehåll: Kursen behandlar bl.a; Gammakamerans funktion i relation till myokardscintigrafi. Isotoper. Rekonstruktion. Bildbehandling. Gated–SPECT. Datoriserat beslutstöd. Fallgropar. Bedömning och tolkning. Tydliga svar. Indikationer. Vilken betydelse får ett svar. Prognostisk betydelse.

Sista anmälningsdag: 2018-08-24

Inbjudan, Anmälningsblankett och Preliminärt kursschema


 

The Cardiac Patient from Birth to Adulthood

21–22 februari 2019 i Stockholm, i Svenska Läkarsällskapets hus

Utbildningen har ett fokus på medfödda hjärtfel. Mer info: http://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/bz-99/


Kurs i transthorakal echokardiografi

Motsv. SK-kurs

Uppsala, 21-24 november 2017

Plats: Akademiska sjukhuset, ingång 10, Nordlandersalen Plan E

Kursarrangör: Sektionen för Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursledare: Professor/Öl Frank Flachskampf frank.flachskampf@medsci.uu.se

Kursadministratör: Eva-Maria Hedin eva-maria.hedin@medsci.uu.se

Målgrupp: ST-läkare inom Klinisk fysiologi, Kardiologi eller andra
specialiteter där ekokardiografikunskaper är av värde. Även BMA och
sjuksköterskor är välkomna.

Mer information och ansökningsblankett här


DT-hjärta - En introduktionkurs - Linköping

14-16 novenber 2018

Mer information och inbjudan här.

Anmälan https://form.jotform.com/80915562245963

Hotellrumsbokning https://form.jotform.com/80915609045963

 


Vi har nöjet att inbjuda till Svenskt forum för lungfunktionsdiagnostik som genomförs 22-23 maj 2018 i Uppsala.

Forummötets avsikt är att vara en nationell samlingspunkt för intresserade (såsom metodansvariga för lungfunktionsdiagnostik) kliniska fysiologer och BMA. Information kommer att finnas på följande länk inom kort (inklusive anmälan till mötet)

www.akademiska.se/lungfunktionsforum

Varmt välkomna,

Andrei Malinovschi och Hans Hedenström


Kurs i EKG-TOLKNING Inklusive arytmi- och långtids-EKG/Holter-diagnostik

Tid och plats: 21-23 MAJ 2018, Uppsala

Målgrupp: ST-läkare, gärna i början av sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare, biomedicin­ska analytiker och specialistutbildade sjuksköterskor kan ha stor nytta av kursen.

Goda kunskaper i EKG-tolkning är grundläggande vid handlägg­ning av patienter med symtom från hjärtat. 
Under de tre kursdagarna fördjupar vi oss i EKG-tolkning med gängse kriterier för bl a ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi, de vanli­gaste arytmierna, 
specifika EKG-förändringar samt olika funktions-undersökningar.

För mer information och anmälan, klicka här.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.