Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Kontakta gärna redaktören (Marcell Zsbán) om du vill att en specifik kurs läggs in.  (Denna är kostnadsfri)

SFKF Play - Webbaserat seminarium för läkare och BMA inom klinisk fysiologi


Läkemedelskurs för ST-läkare i radiologi och klinisk fysiologi

Som specialistkompetent läkare förväntas du kunna anpassa läkemedelsbehandling utifrån patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering. Du skall kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling samt samarbeta med patienternärstående och andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling. Du skall kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel. 

De läkemedelskurser som finns idag riktar sig framförallt till läkare som ansvarar för terapeutisk läkemedelsbehandling. Som specialistkompetent radiolog förväntas du kunna hantera ett annat panorama av läkemedel, bl.a. olika typer av kontrastmedel och läkemedel som behövs vid diagnostiska och interventionella aktiviteter. Denna kurs vänder sig till ST-läkare i radiologi och klinisk fysiologi och uppfyller delmål b3 om läkemedel som krävs enligt SOSFS 2015:8. Kursen innefattar även instuderingsuppgifter om läkemedel & miljö samt hälsoekonomi. 

Läs mer på Lipus. Kurs nr.: 20210008


Kurs i Transthorakal Ekokardiografi

15 - 17 nov 2021
Lipus Kursnummer: 20200005
Specialiteter: Klinisk fysiologi, Kardiologi
Nivå: Läkare under specialistutbildning/ST
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Kursorter: Uppsala län

Kunskaper i transthorakal ekokardiografi är enormt viktiga då man med denna bilddiagnostiska metod utifrån kan fastställa hur hjärtat fungerar. Man behöver således inte göra några ingrepp. Av vikt är då både grundläggande och fördjupande kunskaper i hjärtats anatomi, fysiologi och sjukdomslära så att man på ett adekvat sätt kan svara på de frågeställningar ställs på en remiss.

Mer info på Lipus.se
Inbjudan och anmälningsblankett


Lungfunktionsdiagnostik via Zoom

Datum:                15 - 17 mars 2021

Plats:                  Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kursledare:         Professor/specialistläkare Andrei Malinovschiandrei.malinovschi@medsci.uu.se
Sektionen för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Kontaktperson:   Kursadministratör Eva-Maria Hedin 
eva-maria.hedin@medsci.uu.se  

Målgrupp:           ST-läkare inom lungmedicin med intresse för lungfysiologi och lungfunktionsundersökningar samt ST-läkare inom klinisk fysiologi

Antal deltagare:            25

Innehåll:                Grundläggande lungfysiologi och förståelse för undersökningsmetodik. Genomgång av spirometritolkning och förståelse för undersökningsresultaten av de vanligaste lungfunktionsundersökningarna såsom mätning av statiska lungvolymer, dynamisk spirometri, luftvägsmotstånd, kvävgasutsköljning, diffusionsmätning, lungmekanik, provokationstester, impulsoscillometri, NO-analys, ergospirometri och lungscintigrafi. Praktisk demonstration av de olika typer av undersökningar. Kliniska falldiskussioner samt redovisning av utdelade fall.

                            Betoningen i kursen kommer att vara tolkning av undersökningarna    

Delmål:             Lungsjukdomar 3, 4 (2008) och c6, c8, c13 (2015)

                            Internmedicin 2, 3, 5, 6 (2008), c7, c9 (2015)

                            Klinisk fysiologi c9 (2015)

Avgift:                 7.500:- (plus 25% moms) inkluderar lunch och fika. (7000:- om det blir en zoom-kurs). Kursavgiften faktureras efter anmälan.

Start & stopp:      Kursstart måndag 15/3 kl 09.30. Avslut onsdag 17/3 kl 15.00.

Anmälan:            Anmälningsblankett skickas senast 3/2 till kursadministratören via mail till   

eva-maria.hedin@medsci.uu.se 

Övrigt:                Bekräftelse om kursplats erhålls senast den 10/2.

Läkare under specialistutbildning kommer att prioriteras

Inbjudan lungfunksdiagnostik mars 2021.pdf
Anmälan lungfunkdiagnostik 2021.docx

 


ESC/EACVI har i Coronatider öppnat upp sina hemsidor där det finns massor av bra utbildningsmaterial, inkl webinars relevanta för oss. Passa på att registrera dig gratis! 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.