Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Kontakta gärna redaktören (Marcell Zsbán) om du vill att en specifik kurs läggs in.  (Denna är kostnadsfri)

SFKF Play - Webbaserat seminarium för läkare och BMA inom klinisk fysiologi


Kurs i Arbetsfysiologi och Ergospirometri 

Karolinska Institutet, 7,5 p, distans 25%, VT 2022
Om kursen
Den här kursens ger dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi och
ergospirometri (arbetsprov med analys av andningsgaser) vid såväl normala
som patofysiologiska tillstånd. I kursen diskuteras anpassning till akut och
långvarigt fysiskt arbete samt arbetsfysiologiska tester med fokus på
ergospirometri.
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som är biomedicinsk analytiker, läkare,
sjuksköterska, fysioterapeut eller har liknande utbildning om minst 120 hp.
Kursupplägg
Kursen går helt på distans och omfattar föreläsningar, seminarier och
diskussioner on-line samt övningsuppgifter via läroplattform. Kursen omfattar tre tema-områden som avslutas med ett obligatorisk seminarium.
Mer information
Helena Wallin och Anette Rickenlund, kursansvariga
Anmälan
Anmälan görs via antagning.se

MYOKARDSCINTIGRAFI - Digital kurs

DATUM:
2021-10-18 – 2021-10-20

Plats:
Skånes universitetssjukhus i Lund

Kursledning:
Överläkare Pia Sjöberg, Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,Skånes universitetssjukhus, Lund. pia.s.sjoberg@skane.se
Sektionschef Jonas Jögi
, Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund jonas.jogi@skane.se

Kontaktpersoner:
Kurssekreterare Karin Larsson, Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 LUND, tel 046-17 33 26, fax 046-15 17 69 karin.larsson@skane.se

Antal deltagare:
30-40 st

Innehål:
Kursen behandlar bl.a; Gammakamerans funktion i relation till myokardscintigrafi. Isotoper. Rekonstruktion. Bildbehandling. Gated–SPECT. Datoriserat beslutstöd. Fallgropar. Bedömning och tolkning. Tydliga svar. Indikationer. Vilken betydelse får ett svar. Prognostisk betydelse.

Årets kurs är digital och går två heldagar kl 08.00-17.00 samt en halvdag
08.00-12.00

Förberedelser hemma:
1) Deltagare ska under valfri dag före kursstart förbereda ett fall om cirka 10
minuter (skickas som ppt före kursstart).
2) Reflektera över sin egen kunskap inom ämnesområdet och skicka in till
kursledningen karin.larsson@skane.se
3) Läsa hemmaklinikens metodbeskrivning
4) Delta vid en undersökning vid hemmakliniken.
5) Mer detaljerad information kommer i samband med antagning.

Målgrupp:
Detta är en kurs som vänder sig till läkare och biomedicinska analytiker med speciellt intresse för myokardscintigrafi.

Avgift:
4000 SEK (exkl. moms). Kursavgiften faktureras efter anmälan.

Sista anmälningsdag:
2021-10-01

Inbjudan Digital kurs i Myokardscintigrafi_2021

Kursanmälan digital kurs Myokardscintigrafi 18-20

Okt_2021.pdfPrel_Kursschema Myokardscint_18-20 Okt 2021


EKG-TOLKNING inklusive arytmidiagnostik

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.

LIPUS har godkänt och granskat denna utbildning. LIPUS-nr: 20210019
Datum: 4-7 oktober 2021
Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.

Nedan finns den samlade länken med info, schema och anmälan till samtliga medicinutbildningar HT21.

Kalendarium Uppsalakurserna HT21


Välkommen till Svenskt Forum för Ergospirometri i Örebro

Datum: 11 – 12 november 2021, lunch till lunch
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro


Välkommen till Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik i Linköping

Datum: 17-18/11 2021 lunch till lunch
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Linköping


Kurs i Venös tromboembolism samt Artärdiagnostik, inklusive arteriter

26-28 oktober 2021, Quality Hotell Ekoxen, Linköping

Målet med kursen är att ge deltagarna en översikt avseende grunderna för diagnostisk med ultraljud vid venös tromboembolism samt artärdiagnostik (ultraljud, tryckmätning), inklusive diagnostik av arterit med ultraljud.

Målgrupp är ST-läkare i klinisk fysiologi och kärlkirurgi samt specialister i klinisk fysiologi och BMA med intresse för kärldiagnostik. ST-läkare i klinisk fysiologi kommer att prioriteras vid antagningen.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20200025).

Kontaktperson: kurssekreterare Johanna Willander, johanna.willander@regionostergotland.se

Kärlkurs 26-28 okt 2021 Inbjudan.docx

Kärlkurs 26-28 okt 2021 Preliminärt schema.docx

Kärlkurs 26-28-okt 2021 anmäln.blankett.docx


Kurs i Transthorakal Ekokardiografi

15 - 17 nov 2021
Lipus Kursnummer: 20200005
Specialiteter: Klinisk fysiologi, Kardiologi
Nivå: Läkare under specialistutbildning/ST
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Kursorter: Uppsala län

Kunskaper i transthorakal ekokardiografi är enormt viktiga då man med denna bilddiagnostiska metod utifrån kan fastställa hur hjärtat fungerar. Man behöver således inte göra några ingrepp. Av vikt är då både grundläggande och fördjupande kunskaper i hjärtats anatomi, fysiologi och sjukdomslära så att man på ett adekvat sätt kan svara på de frågeställningar ställs på en remiss.

Mer info på Lipus.se
Inbjudan och anmälningsblankett


ESC/EACVI har i Coronatider öppnat upp sina hemsidor där det finns massor av bra utbildningsmaterial, inkl webinars relevanta för oss. Passa på att registrera dig gratis! 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.