Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

NUKLEARMEDICINSK FYSIK OCH TEKNIK

Lund, 2019-04-01 - 2019-04-05
Kursen ger de grundläggande principerna för scintillationskameran, samt SPECT, PET i kombination med CT. Mätmetodik och optimering av undersökningar med avseende på insamlingsparametrar, administrerad aktivitet, typ av bildrekonstruktion samt bildbehandling diskuteras för olika kliniska situationer. En viktig del är också relaterad till patient- och personalstrålskydd. Vidare behandlas olika fysikaliska begränsningar och artefakter med avseende på scintillationskamera och radiofarmakum samt en del ”pitfalls” inom olika diagnostiska studier. En viktig del i utbildningen är de omfattande laborationsmoment som ingår.

Kursinbjudan
Preliminiärt kursschema
Anmälningsblankett
Hotell information


SK kurser - 2019 Höst termin

Sista ansökningsdag för höstens kurser är 2019-05-01

Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin 
Malmö, 2019-09-23 - 2019-09-27

Kursen ger sådan utbildning i teknik, fysik och strålskydd som krävs för specialistkompetens i radiologi, neuroradiologi samt klinisk fysiologi och för att uppfylla SSM:s krav på personer i radiologisk ledningsfunktion. Vi går igenom grundläggande fysik och teknik inom röntgen- och MR- områdena. Ultraljud och nuklearmedicin behandlas översiktligt. Direktdigitala detektorer och CT genomgås ingående. Begrepp som kontrast, upplösning och brus diskuteras, liksom metoder för att kunna bedöma bildkvalitet i klinisk rutin. Stor vikt läggs vid sambandet mellan bildkvalitet och patientstråldos. SSM:s och EU:s direktiv tolkas och diskuteras. För MR-området genomgås olika typer av pulssekvenser och i samband med detta diskuteras de parametrar som används för att bygga upp och variera kontrasten i bilden. Säkerhetsaspekter i samband med MR undersökningar diskuteras. Kursen innehåller flera laborativa moment och demonstrationer.

Arytmier - Utredning och behandling av bradykardier och takykardier. 
Stockholm, 2019-10-14 - 2019-10-18
Arytmier är ett komplext område inom kardiologin med en mycket snabb utveckling vad gäller avancerade behandlingstekniker. Området kräver goda kunskaper för korrekt handläggning i såväl den elektiva som den akuta situationen. Kursen tar upp delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar. Vi tar även upp de delmål som Cardiologföreningen preciserat på området.

Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer 
Linköping, 2019-10-21 - 2019-10-25
Diagnostik och handläggning av vuxna med klaffel, aortasjukdom (inklusive aneurysm och dissektion) och ärftliga stödjevävnadssyndrom som Marfan och Loeys-Dietz samt GUCH. Endokardit samt hjärttumörer kommer även att avhandlas inom ramen för kursen. Dagliga auskultationsövningar inklusive ekokardiografisk genomgång i grupp där varje patient representerar ett tema. I omedelbar anslutning till auskultationen ser gruppen igenom patientens ekokardiografi och annan relevant utredning och får därigenom återkoppling på auskultationen.

Hjärtsvikt - En översikt 
Göteborg, 2019-09-16 - 2019-09-20
Under den aktuella kursveckan kommer vi att försöka belysa hjärtsvikt ur ett mångfacetterat perspektiv, så som det är i verkligenheten! Även mindre vanliga tillstånd, såsom hjärtsvikt vid medfödda hjärtfel och vid graviditet kommer att diskuteras. Kursledningen har samlat en bred expertis för att, tillsammans med kursdeltagarna, föra en bred, djupgående, evidensbaserad och kliniskt relevant utbildning och diskussion, till stor del uppbyggd runt verkliga patientfall.


Nuklearmedicinsk njurdiagnostik

Datum: 2019-03-13 – 2019-03-15 samt en förberedelsedag på hemmakliniken innan kursstart

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Jan Waldenströmsgata 5 Lokal: Tidskriften
Kursledning: Elin Trägårdh VO Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin elin.tragardh@skane.se tel: 040-33 87 24
Eva Persson, VO Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin eva.j.persson@skane.se
Kursinnehåll: Kursen syftar till att deltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik.
Antal deltagare: 30 st
Målgrupp: ST-läkare eller nyblivna specialister inom nuklearmedicin, klinisk fysiologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin, njurmedicin. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker.
Logi: Ordnas själv av deltagare.
Avgift: 4.200 SEK (exkl. moms) i priset ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kursmiddag. Kursavgiften faktureras efter anmälan
Kontaktpersoner: Kurssekreterare Karin Larsson, BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 LUND
tel 046-17 33 26, fax 046-15 17 69
karin.larsson@skane.se
Övrigt: Kursen startar onsdagen den 13/5 kl 11.45 med registrering och slutar fredagen den 15/5 kl. 13.30.
Sista anmälningsdag: 2019-02-12

Inbjudan 
Anmälningsblankett 
Preliminärt kursschema 
Hotell information


 

Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik

EKOKARDIOGRAFI STEG 3 KURS
PÅ TYLÖSAND HOTELL

Halmstad
www.tylosand.se
27-29 mars 2019

Preliminär kostnad: 8 500 kr RUD-medlem
                                9 500 kr icke RUD-medlem

För detta pris får Du: 

  • Föreläsningar och mycket fallbeskrivningar. Aktuellt program finns tillgängligt hösten 2018 på www.ultraljud.nu
  • 2 hotellnätter i enkelrum samt helpension
  • Preliminärt program

Sista anmälningsdag den 1 februari 2019. Anmälan är bindande. Ange vid anmälan fakturaadress, arbetsplatsadress samt om du är RUD-medlem eller ej.

OBS! Antalet platser är begränsat till 100 deltagare

Anmälan:
Sekreterare Iréne Fajersdotter
irene.fajersdotter@gmail.com 

Eventuell förfrågan: 
BMA Bodil Andersson, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lund
Tel.nr 046 – 17 30 26
bodil.e.andersson@skane.se

Åsa Dahlgren, Fysiologiska avdelningen, Helsingborg asa.s.dahlgren@skane.se


Kurs i transesofageal ekokardiografi (TEE)Linköping, 1-dagskurs, 25 eller 26 februari 2019

https://mkon.nu/svenska_hjartforbundet/2019
Arrangör:  Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Kursinnehåll: Endagskurs i transesofageal ekokardiografi, riktar sig till nybörjare inom TEE med viss erfarenhet inom transtorakal ekokardiografi (TTE). 

Målet med kursen är att deltagare övar på handhavandet av TEE probe och framtagning av projektioner samt tolkning av bildmaterialet. Kursen har fokus på hands-on på simulatorer under handledning av erfarna instruktörer samt bildbedömning vid arbetsstationer. Förberedelsematerial kommer att utsändas Innan kursstart.

Målgrupp: ST-läkare inom klinisk fysiologi, kardiologi, anestesi- intensivvård och internmedicin 

Kursavgift: 3500:- inkl. moms. Lunch och fika ingår
Kursmaterial från 1.2.3 sonography ingår. 
Sista anmälningsdag: 2019-02-03
Begränsat antal platser.
Anmälan via Malmö Kongressbyrå. https://www.mkon.nu/tee
Plats: Linköping
Kontaktperson: Charlotta Kitti (Mkon): charlotta@mkon.se 
Meriam Åström Aneq (kursledare): meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se

Hjärtligt välkomna!


AKUT KARDIOLOGI, Uppsala, 4-8 MARS 2019

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

Upplägg: Kursen i akut kardiologi har som övergripande målsättning att klarlägga hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av en akut hjärtsjukdom. Vi bely­ser olika diagnostiska metoder och vilken terapi som är indicerad prehospitalt, vid akutmottagningen, under vårdtiden, samt när patienten skrivs ut. 
Utbildningen innefattar, förutom föreläsningar, egen tolkning av ekg-exempel med gemensam uppföljning, samt falldiskussioner.

PROGRAM KARDIOLOGI VT19
INFORMATION OCH ANMÄLAN

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS nr. 20180134

_______________________________________________________________

EKG-HOLTERDIAGNOSTIK, Uppsala, 1-3 APRIL 2019

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.

Upplägg: Kursen ger en grundläggande genomgång av EKG:ets uppbyggnad, diagnostiska kriterier för bl.a. ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi och de vanligaste arytmierna. Vi fördjupar även i arytmidiagnostik och långtidsregistering av EKG. En översikt ges även av arbets-EKG och ergospirometri samt nuklearmedicinska funktionsundersökningar av hjärtat såsom bl.a. myocardscintigrafi och PET.

Föreläsningar varvas med eget arbete under handledning i grupp. Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande i grupparbeten och falldiskussioner.

PROGRAM EKG VT19
INFORMATION OCH ANMÄLAN

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS nr. 20180131


 

 Hjärta och kärl - Thoraxradiologisk fördjupningskurs

Storhogna, 20-25 januari 2019

För mer information, klicka här


 

Mät- och datateknik inklusive bildbehandling - SK-kurs

Kursnummer: 19.2.59.1
Målgrupp: Kardiologi, Klinisk fysiologi, Radiologi, Nuklearmedicin
Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare i Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin prioriteras före övriga sökande.
Kursort: Linköping
Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 2018-10-01.
Kursens startdatum: 2019-03-25
Kursens slutdatum:

2019-03-28

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=688 


The Cardiac Patient from Birth to Adulthood

21–22 februari 2019 i Stockholm, i Svenska Läkarsällskapets hus

https://www.sls.se/birth-to-adulthood

The symposium will be held at the Swedish Society of Medicine in 

Stockholm on 21–22 February 2019. The symposium will cover several 
aspects on heart disease but with a focus on congenital heart disease.
The lecturers are international experts in their respective fields. 
There will also be clinical case presentation with discussions 
and possibilities to present abstracts with input from leading 
experts. Areas covered are epidemiology of adult congenital heart 
disease, congenital heart disease and development of atherosclerosis, 
prematurity and later development of arterial hypertension, single 
ventricle physiology, exercise capacity, arrhythmia, patient reported 
outcomes and closure of persisent foramen ovale in cryptogenic 
stroke. 
We hope that you will join us for the Berzelius symposium on 21–22 
February 2019 and look forward to your active participation. There will 
be a number of oral presentations and also a possibility to submit 
abstracts for poster presentation.

Welcome to the symposium!
Organising committee: Bengt Johansson, Hugo Lagercrantz, Annika Rydberg, Magnus Domellöf, Per Dahlqvist, Ulf de Faire, Ulf Thilén

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.