Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Kontakta gärna redaktören (Marcell Zsbán) om du vill att en specifik kurs läggs in.  (Denna är kostnadsfri)

SFKF Play - Webbaserat seminarium för läkare och BMA inom klinisk fysiologi


ESC certifieringstentamen inom ekokardiografi, hjärtMR och CT kan från i höst göras digitalt på distans! 

Passa på vid nästa examenstillfälle är 24-26 november 2020. Registrera dig före 9 November 2020! 
ESC/EACVI har i Coronatider öppnat upp sina hemsidor där det finns massor av bra utbildningsmaterial, inkl webinars relevanta för oss. Passa på att registrera dig gratis! 

Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 7,5 hp

Hösttermin 2020, Karolinska Institutet, Huddinge

Särskild behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen från utbildning med inriktning klinisk fysiologi eller en sjuksköterskeexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål: Kursen ska ge både grundläggande och fördjupande kunskap om kardiovaskulär diagnostik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- självständigt utföra och tolka en vilo-ekg undersökning avseende de vanligaste diagnoserna.
- redogöra för hur ett arbetsprov med ekg genomförs samt besvara de vanligaste frågeställningarna i samband med dessa undersökningar.
- visa förståelse för resultaten från olika hjärtdiagnostiska undersökningar såsom transthorakal och transeosofagal ekokardiografi, stress-eko och hjärtscintigrafi samt redogöra för de olika anatomiska strukturer som framställs i oika projektioner.
- visa förståelse för resultaten från olika kärldiagnostiska undersökningar såsom Duplex av vener och artärer samt perifer cirkulationsutredning och kunna realtera fynden till den normala kärlanatomin.
- beskriva utredningsgången samt val av kliniskt fysiologiska undersökningsmetoder vid olika kardiovaskulära patofysiologier.
- översiktligt beskriva normal hemodynamik samt förändringar i samband med olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Information om kursen: https://utbildning.ki.se/course-syllabus/2QA208 

Anmälningssida: https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2020&freeText=KI-61026


Deformation Imaging: Practical Course in Strain Imaging

Tuesday, October 27, 2020 in Uppsala

INSTÄLLD p.g.a. Covid-19 situationen

About the course: Recorded patient cases and hands-on practical analysis and interpretation

Languages: Swedish, Norwegian & English

Registration: Sign up by contacting Eva-Maria Hedin, course administrator. Email: eva-maria.hedin@medsci.uu.se

Flyer and program Strain kurs 27 okt 2020.pdf


 

Kurs i Transthorakal Ekokardiografi

Uppsala, 16-18 nov 2020

INSTÄLLD p.g.a. Covid-19 situationen

Kunskaper i transthorakal ekokardiografi är enormt viktiga då man med denna bilddiagnostiska metod utifrån kan fastställa hur hjärtat fungerar. Man behöver således inte göra några ingrepp. Av vikt är då både grundläggande och fördjupande kunskaper i hjärtats anatomi, fysiologi och sjukdomslära så att man på ett adekvat sätt kan svara på de frågeställningar ställs på en remiss.

Detaljerad beskrivning finns under Lipus hemsidan
https://www.lipus.se/kurs/kurs-i-transthorakal-ekokardiografi-16-18-nov-2020/

Schema i PDF format


SAVE THE DATE!
Nästa SFE (Svenskt forum för ergospirometri) möte är i Örebro 5-6 november 2020


Kurs i Venös tromboembolism samt Artärdiagnostik, inklusive arteriter

INSTÄLLD  pga Covid-19-situationen!

Tyvärr måste vi informera om att vi på grund av den rådande Covid-19-situationen kommer att ställa in den planerade kursen ”Venös tromboembolism samt Artärdiagnostik, inklusive arteriter ” i Linköping den 20-22 okt 2020. (Lipus-nr 20200025).

Vi planerar istället att ge kursen, om situationen tillåter, hösten 2021, preliminärt den 26-28 okt 2021. Vi återkommer med inbjudan till det nya tillfället under våren 2021.

 

Målet med kursen är att ge deltagarna en översikt avseende grunderna för diagnostisk med ultraljud vid venös tromboembolism samt artärdiagnostik (ultraljud, tryckmätning), inklusive diagnostik av arterit med ultraljud.

Målgrupp är ST-läkare i klinisk fysiologi och kärlkirurgi samt specialister i klinisk fysiologi och BMA med intresse för kärldiagnostik. ST-läkare i klinisk fysiologi kommer att prioriteras vid antagningen.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20200025).

Kontaktperson: kurssekreterare Johanna Willander, johanna.willander@regionostergotland.se

Inbjudan

Preliminärt schema

Anmälnings blankett

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.