Styrelse

Kontakta oss gärna för mer information om föreningen och vårt arbete.

Ordförande
Jan Engvall
Fysiologiska kliniken
Hjärt- och Medicincentrum Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
E-post: jan.engvall@regionostergotland.se
    
Vice ordförande
Anna Ormegard
Kliniken för Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin Sörmland
631 88 ESKILSTUNA
E-post: anna.ormegard@dll.se
    
Sekreterare
Lena Forsberg
FO Klinisk fysiologi, Karolinska universitetssjukhus
171 76 SOLNA
E-post: lena.k.forsberg@sll.se
    

Vetenskaplig sekreterare
Henrik Engblom
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: henrik.engblom@med.lu.se
    
Skattmästare/Kassör
Thomas Granath Larsson
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, St Görans Sjukhus
182 88 Stockholm
E-post: thomas.granath-larsson@capiostgoran.se
    
Sekreterare i utbildningsnämnden
Ragnhild Ahl
Fysiologiska avdelningen, Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhlers gata 10
251 87 Helsingborg
E-post: ragnhild.ahl@skane.se
    
Facklig sekreterare
Paula Lipponen
Avd för klinisk fysiologi
Sundsvalls sjukhus
851 86 SUNDSVALL
E-post: paulamaria.lipponen.anderson@akademiska.se
    
Redaktör
Marcell Zsbán
Klinisk fysiologi Region Gävleborg
801 88 GÄVLE
E-post: marcell.zsban@gmail.com
    
Sekreterare i Tekniska Nämnden
Ulrika Bitzén
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,
221 85 Lund
E-post: ulrika.bitzen@med.lu.se
    
Ledamot
Jonas Jögi
Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: jonas.jogi@skane.se
    
Ledamot
Anette Rickenlund
Fysiologkliniken C1-88, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
E-post: anette.rickenlund@sll.se
    
Ledamot (associerade medlemmar)
Inger Ekman
Linköpings Universitet, Klinisk fysiologi, Avd. för kardiovaskulär medicin
Institutionen för medicin och hälsa, 581 85 Linköping
E-post: inger.ekman@liu.se
    
Suppleant
Alexandra Scheutz
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
E-post: alexandra.scheutz@vll.se
 
Suppleant
Thomas Åkesson Lindow
Klinisk fysiologi Centrallasarettet Växjö
Region Kronoberg
351 88 Växjö
E-post: thomas.a.lindow@gmail.com

Suppleant
Patrik Sundblad
Fo Klinisk fysiologi C1-88 Karolinksa Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
E-post: patrik.sundblad@ki.se


På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.