Styrelse

Kontakta oss gärna för mer information om föreningen och vårt arbete.

Ordförande
Jonas Jögi
Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: jonas.jogi@skane.se

Vice ordförande
Lena Forsberg
ME Klinisk fysiologi, Karolinska universitetssjukhus
171 76 SOLNA
E-post: lena.k.forsberg@sll.se

Sekreterare
Thomas Lindow
Klinisk fysiologi, Centrallasarettet Växjö
351 88 Växjö
E-post: thomas.a.lindow@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare och representant i Läkarsällskapets fullmäktige
Henrik Engblom
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: henrik.engblom@med.lu.se   
ME Klinisk fysiologi, Karolinska universitetssjukhus
171 76 SOLNA
E-post: henrik.engblom@ki.se   

Skattmästare/Kassör
Andrei Malinovschi
Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: andrei.malinovschi@medsci.uu.se

Sekreterare i utbildningsnämnden
Karin Rodmar
Fysiologiska Kliniken,Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
E-post: karin.rodmar@regionostergotland.se    

Facklig sekreterare
Karin Pejic
Fysiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset Norrköping
603 79 Norrköping
E-post: karin.pejic@regionostergotland.se

Redaktör
Marcell Zsbán
Klinisk fysiologi, Region Gävleborg
801 88 GÄVLE
E-post: marcell.zsban@gmail.com 

Sekreterare i Tekniska Nämnden
Patrik Sundblad
ME Klinisk fysiologi C1-88 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
E-post: patrik.sundblad@ki.se

Ledamot - Kvalitet och metodansvarig
Anette Rickenlund
ME Klinisk fysiologi C1-88 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
E-post: anette.rickenlund@sll.se

Ledamot
Anna Ormegard
Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping
E-post: Anna.Ormegard@regionsormland.se
   

Ledamot - Associerade medlemmar
Kerstin Nisula
Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: Kerstin.nisula@skane.se 

Suppleant
Per Lindqvist
Avd för Klinisk Fysiologi, Norrlands Universitetssjukhus, 
901 85 Umeå
E-post: Per.Lindqvist@umu.se

Suppleant
Anna Carlén
Fysiologiska kliniken, Hjärt-och Medicincentrum Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post: Anna.carlen@liu.se

Suppleant
Jonas Selmeryd
Fysiologkliniken, Västmanlands Sjukhus, Västerås
72189 Västerås
E-post: 
Jonas.selmeryd@regionvastmanland.se

Representanter, valberedning och revisorer

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.