Styrelse

Kontakta oss gärna för mer information om föreningen och vårt arbete.

Ordförande
Anna Ormegard
Divisionschef Anna Ormegard, Landstinget Sörmland HSL
611 88 Nyköping
E-post: Anna.Ormegard@regionsormland.se

Vice ordförande
Jonas Jögi
Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: jonas.jogi@skane.se

Sekreterare
Thomas Lindow
Klinisk fysiologi, Centrallasarettet Växjö
351 88 Växjö
E-post: thomas.a.lindow@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare och representant i Läkarsällskapets fullmäktige
Henrik Engblom
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
E-post: henrik.engblom@med.lu.se   

Skattmästare/Kassör
Lena Forsberg
FO Klinisk fysiologi, Karolinska universitetssjukhus
171 76 SOLNA
E-post: lena.k.forsberg@sll.se

Sekreterare i utbildningsnämnden
Karin Rodmar
Fysiologiska Kliniken,Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
E-post: karin.rodmar@regionostergotland.se    

Facklig sekreterare
Paula Lipponen
Avd för klinisk fysiologi, Sundsvalls sjukhus
851 86 SUNDSVALL
E-post: paulamaria.lipponen.anderson@lvn.se 

Redaktör
Marcell Zsbán
Klinisk fysiologi, Region Gävleborg
801 88 GÄVLE
E-post: marcell.zsban@gmail.com 

Sekreterare i Tekniska Nämnden
Patrik Sundblad
FO Klinisk fysiologi C1-88 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
E-post: patrik.sundblad@ki.se

Ledamot
Jan Engvall
Fysiologiska kliniken, Hjärt- och Medicincentrum Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
E-post: jan.engvall@regionostergotland.se     

Ledarmot - Kvalitet och metod ansvarig
Anette Rickenlund
FO Klinisk fysiologi C1-88 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
E-post: anette.rickenlund@sll.se
    
Ledamot - Associerade medlemmar
Kerstin Nisula
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds Universitetssjukhus
221 85 Lund
E-post: Kerstin.nisula@skane.se 

Suppleant
Per Lindqvist
Avd för Klinisk Fysiologi, Norrlands Universitetssjukhus, 
901 85 Umeå
E-post: Per.Lindqvist@umu.se

Suppleant
Anna Carlén
Fysiologiska kliniken, Hjärt-och Medicincentrum Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post: 
Anna.v.carlen@gmail.com

Suppleant
Jonas Selmeryd
Fysiologkliniken, Västmanlands Sjukhus, Västerås
72189 Västerås
E-post: 
Jonas.selmeryd@regionvastmanland.se

Revisor
Ernst Zuber
Aleris FysiologLab, Riddargatan 12 b, 5 tr
114 35 Stockholm
E-post: ernst.zuber@aleris.se

Revisor
Johan Petrini
Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset AB, Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm

E-post: 
johan.petrini@sll.se

Revisorssuppleant
Bo Hedén
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus
22185 Lund
E-post: 
Bo.heden@med.lu.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.