Styrelse

Kontakta oss gärna för mer information om föreningen och vårt arbete.

Ordförande
Lena Forsberg
ME Klinisk fysiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
E-post: lena.k.forsberg@regionstockholm.se

Vice ordförande
Henrik Engblom
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund
E-post: henrik.engblom@skane.se

Sekreterare
Jonas Selmeryd
Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås
E-post: 
Jonas.selmeryd@regionvastmanland.se

Skattmästare/Kassör
Marcell Zsbán
Klinisk Fysiologi, Gävle sjukhus, Gävle
E-post: marcell.zsban@gmail.com

Sekreterare i vetenskapliga nämnden
David Kylhammar
Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
E-post: david.kylhammar@liu.se

Sekreterare i utbildningsnämnden
Karin Rodmar
Fysiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
E-post: karin.rodmar@regionostergotland.se   

Sekreterare i tekniska Nämnden och ansvar för kvalitetsfrågor
Lars-Göran Nordin
Danderyds sjukhus AB, Stockholm
E-post: lars-goran.nordin@regionstockholm.se

Facklig sekreterare
Karin Pejic
Fysiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
E-post: karin.pejic@regionostergotland.se

Redaktör
Magnus Lundin
Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm
E-post: magnus.lundin@regionstockholm.se

Ledamot
Johan Economou Lundeberg
Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus, Lund
E-post: johan.economoulundeberg@skane.se

Ledamot (tidigare ordförande)
Jonas Jögi
Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus, Lund
E-post: jonas.jogi@skane.se

Ledamot - Associerade medlemmar
Eva Fabricius
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus
E-post: eva.fabricius@skane.se

Suppleant
Andrei Malinovschi
Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
E-post: andrei.malinovschi@medsci.uu.se

Suppleant
Martin Holgersson
Klinisk fysiologi NU-sjukvården, Trollhättan
E-post: martin.holgersson@vgregion.se

Suppleant
Linda Ek
Östersunds sjukhus, Östersund
E-post: linda.ek@regionjh.se

Representanter, valberedning och revisorer