Stadgar

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi är en sammanslutning av läkare eller
andra personer med särskilt intresse för Klinisk fysiologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för Klinisk Fysiologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för Klinisk Fysiologi.

Föreningens ändamål är

  • att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling, framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och genom att formulera mål för specialistutbildningen i ämnet
  • att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen
  • att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

Föreningens stadgar (PDF).

Föreningens integritetspolicy (PDF).