Revisorer, valberedning, representatner

Revisorer

Revisor
Ernst Zuber
Aleris FysiologLab
Riddargatan 12B
114 35 Stockholm
e-post: ernst.zuber@aleris.se
Tel: 0734-337670

Revisor
Johan Petrini
Fysiologiska kliniken
Södersjukhuset AB
118 83 Stockholm
e-post: johan.petrini@sll.se

Revisorsuppleant
Bo Hedén
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
e-post: bo.heden@med.lu.se

Valberedning

Eva Nylander,  
Fysiologiska kliniken, Hjärt- och Medicincentrum Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
E-post: Eva.Nylander@regionostergotland.se
Anders Olofsson
Klinisk Fysiologi,
Östersund sjukhus
831 83 Östersund
Maria Eriksson,  (sammankallande)
ME Klinisk Fysiologi,
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm


Representanter

Representant till Svenska Läkarsällskapet
Thomas Granath Larsson (ordinarie), Jan Engvall (suppleant)

Representant till Svenska Läkarsällskapet prioriterskommite
Carl-Johan Carlhäll

Representant till Läkarförbundet
Paula Lipponen (ordinarie), Ulrika Bitzén (suppleant)

Representant till Svenska Hjärtförbundet
Henrik Engblom och Jan Engvall
(Martin Ugander är adjungerad som representant/co-Ed för Scand. J Cardiovasc. medicine)

Representant till Vårmötets organisationskommitté
Henrik Engblom och Carl-Johan Carlhäll

Representant till Vetenskapliga rådet
Eva Nylander

Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Per Wollmer (ordinarie), Jan Engvall (suppl)

Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp
Jan Engvall

Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp
Jan Engvall (ordinarie), Eva Nylander (suppleant)

SPUR-samordnare och Inspektörer
Aktuella listan ligger under ST-utbildningen

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.