Ordföranden har ordet

Linköping 2018-02-02

Bästa Kliniska Fysiologer!

 

Ett nytt spännande arbetsår har startat! Föreningens hemsida, www.sfkf.se, har nu flyttat in hos Läkaresällskapet. Adressen är www.sls.se/sfkf, men vår gamla adress www.sfkf.se går också att använda. Prova att logga in, surfa runt på sidan och ge dina synpunkter tillbaka. Bidra med förslag till vårt kalendarium! Passa gärna på att se vad som i övrigt rör sig inom Svenska Läkaresällskapet. Just nu är medlemsdebatten intensiv. Se förslag som kommer att behandlas vid SLS fullmäktige i mars och som vi vill diskutera i anslutning till SFKF öppna styrelsemöte vid kardiovaskulära vårmötet, se nedan!.

 

Vi strävar efter att i hemsidans kalendarium annonsera de kurser och konferenser som kan vara av intresse för alla fysiologer under utbildning. Med dagens glädjande inflöde av nya ST-läkare behöver vi alla medverka till ett kursutbud som ger dem möjlighet att erhålla specialistkompetens inom avsedd tid.

 

Vid styrelsens sammanträde i januari utdelades fyra resestipendier, 3 för presentationer vid SCMR hjärt-MR-möte i Barcelona i februari och ett för ACC i Orlando i mars. Stipendiemottagare blev Jonathan Sundin, Linköping, Daniel Löwenstein, Stockholm, Eva Maret, Stockholm och Johan von Scheele, Stockholm. Vi gratulerar stipendiemottagarna och önskar dem lycka till!

 

Verksamhetsenkäten för 2018 har deadline 5 februari. Vi hoppas på ett högt deltagande! Resultatet kommer att redovisas vid det öppna styrelsemötet på kardiovaskulära vårmötet, onsdag 27 april kl 12-13. Plats kommer att annonseras i vårmötesprogrammet.

 

Föreningen har ca 100 associerade medlemmar, i huvudsak BMA, vilka ur karriärsynpunkt har samma behov av en kompetensstege/specialistutbildning som sjuksköterskegruppen. Behovet av särskild utbildning till specialistsjuksköterska utreds av f.n. av utbildningsdepartementet. SFKF har på olika sätt framfört önskemålet att även specialistutbildning för BMA borde inkluderas i utredningen, men än så länge har vi inte fått gehör för detta. Vi följer utredningsarbetet aktivt.

Höstmötet 2018 blir i Lund 4-5 oktober 2018 – notera i almanackan! Vi vill försöka profilera höstmötet som tillgodoräkningsbar och LIPUS-granskad kurs för våra ST-läkares behov – så planera för deltagande även ur denna aspekt!

Det är i det dagliga arbetet med patientundersökningar, undervisning och forskning som bilden av klinisk fysiologi skapas. Låt oss hjälpa till att öka vår synlighet i dessa avseenden!

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi

Jan Engvall, ordf

Tidigare ordförandebrev:

2017-09-21

2017-06-07

2017-04-10

2016-12-30

2016-09-05

2016-02-08

 
 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.