Ordföranden har ordet

2022-11-07

Kära fysiologivänner!

Vi har kommit en bit in i det nya året 2023 och årsbokslut/årssammanfattningar för det gamla året har tagit form samtidigt som vi skiftar fokus mot vad som komma skall.

Styrelsen för Svensk förening för klinisk fysiologi inledde året med det traditionsenliga internatet som i år ägde rum i Västerås. Under 24 timmar diskuterades och planerades det för föreningens aktiviteter och fokus det närmsta året utifrån våra tre viktiga hörnstenar – utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

 ·           Vi instiftar ett större resestipendium för att stödja forskare till att kunna genomföra post doc, se bilaga till utskick. Vi har en ambition om att detta resestipendium med tiden kan öka i omfattning.

·           Årets Höstmöte kommer att äga rum på Hotell Steam i Västerås 2-3 oktober och temat blir hjärtsvikt. Programmet kommer att utformas så att det kan tillgodoräknas som kurs för ST-läkare och vi kommer att få goda möjligheter till att reflektera och byta erfarenhet runt vårdförlopp hjärtsvikt ur ett klin fys perspektiv. SHF ekoarbetsgrupp kommer att arrangera en 3D-eko utbildning i anslutning till Höstmötet. Anmälan  för Höstmötet öppnas i slutet av mars.

·           Under höstmötet i Umeå framkom starka önskemål om att skapa forum där vi kan byta erfarenheter med varandra. Styrelsen syftar nu till att initiera nätverk för:

o        Studierektorer
o        Kvalitetsansvariga – med syfte till att stödja varandra i kvalitetsarbete. Eva Fabricius är sammankallande. Hjälp henne gärna med kontaktuppgifter till den som är kvalitetsansvarig på din klinik.
o        Chefer
o        Universitetsrepresentanter
o        BMA

·                SFKF play fortsätter under 2023 och arbetsgruppen ledd av styrelseledamot Johan Lundeberg kommer arrangera ytterligare två tillfällen nu under våren.

·                Svenska läkarsällskapet har som en del av sin kampanj rörande fortbildning gett sektionerna i uppdrag att ta fram konkreta definitioner och förslag till utbildningsaktiviteter. Styrelsen har därför tagit fram en projektgrupp där chefer, fackligt aktiva, erfarna studierektorer och ST-läkare är representerade. Karin Rodmar är sammankallande.

Kardiovaskulära vårmötet äger i år rum i Stockholm, Kistamässan, den 26-28 april, med flera förmöten arrangerade av Svenska hjärtförbundets arbetsgrupp för eko (tema stresseko) och Nordic cardiac imaging. SFKF kommer att ha ett öppet styrelsemöte den 27 april kl 8-9 där vi bland annat kommer att diskutera verksamhetsenkäten 2022 och dela ut resestipendium (för deltagande i kongress). Varmt välkommen!

Fortsätt att besök vår hemsida för att få information om aktuella utbildningar, nya jobb och mycket mer. Har du eller en kollega disputerat – dela din titel på avhandlingen med oss andra genom att kontakta vår webbredaktör Magnus Lundin (magnus.lundin@regionstockholm.se). Ett underutnyttjat sätt att skapa kontakt och inspirera varandra.

Ser fram emot att möta så många som möjligt av er under Kardiovaskulära vårmötet,

Väl mött,
Styrelsen genom
Lena Forsberg
Ordförande

 

 

Tidigare ordförandebrev:

2022-11-07

2021-08-26

2021-06-16

2020-12-19

2020-08-25

2019-12-10

2019-06-04

2019-03-14

2018-11-19

2018-09-20

2018-08-07

2018-02-02

2017-09-21

2017-06-07

2017-04-10

2016-12-30

2016-09-05

2016-02-08