Ordföranden har ordet

Nyköping 2020-08-25

Sensommarhälsningar från Sörmland!

Efter en otroligt intensiv och annorlunda period i hela världen, i Sverige och för oss i Sörmland vill jag nu efter sommaren, ta mig tid att sätta ihop ett medlemsbrev. I 30 år har jag arbetat som läkare, men aldrig tidigare har jag varit med om att vi haft Kris- och katastrofstab i förstärkningsläge i flera månader. Sörmland fick en tidig allmän spridning och på mindre än en vecka skalade vi upp intensiv-vården till det fyrdubbla och ökade antalet vårdplatser med som mest ca 30% (160 extra vårdplatser fördelat på våra tre relativt små sjukhus).

Allt fokus har varit på omfördelning av personal, separerade infektionsflöden, skyddsutrustning och att ändå samtidigt upprätthålla en god medicinsk kvalitet. Lärdomarna har varit många och samarbetsviljan fantastisk. Jag blir så imponerad över vår sjukvård, som på så kort tid kan skala upp och effektivt omstruktureras, av medarbetare som jobbar smidigt och fokuserat. Alla har bidragit med sin kompetens och utifrån sitt perspektiv. Så även landets alla Klin fys-avdelningar.

Men pandemin har också ändrat vårt beteende och inneburit utmaningar gällande möten, sammankomster och undervisning. Bland annat har det påverkat exempelvis Kardiovaskulära vårmötet som skulle ägt rum nu i april. Jag lämnar därför över ordet till vår vetenskapliga sekreterare Henrik Engblom som kan redogöra för Hjärtförbundets arbete, samt till sekreterare i tekniska nämnden Patrik Sundblad som kan berätta om resultatet av verksamhetsenkäten.

Vetenskaplig sekreterares rapport:
Med anledning av COVID-19 blev Hjärtförbundet tvingade att ställa in årets Kardiovaskulära Vårmöte eftersom mötet de senaste åren attraherat mer än 1500 deltagare, något som relativt tidigt efter pandemins utbrott inte tilläts av smittspridningsskäl. Vårmötet skulle ägt rum i Malmö, på Malmö Live, men fick med kort varsel ställas in. Mycket resurser i form av såväl tid, energi som ekonomiska var investerade då mötet ställdes in. Efter detta har ett hårt arbete tagit vid tillsammans med Malmö kongressbyrå och SLS för att göra det bästa möjliga av situationen. Initiativ till en webinarserie om hjärtsjukdom vid COVID-19 togs och 6 webinarier gavs i samarbete mellan Hjärtförbundet och SLS med stöttning från Malmö kongressbyrå och ett antal industrisamarbetspartners. Det har varit fantastiskt att se hur människor stiger fram, tar ansvar och ser till möjligheter och värnar långsiktiga relationer. Det har också blivit tydligt hur viktigt det är att hela tiden arbeta för att ha bra relationer som bygger på tillit och ansvarstagande. Då kan inte ens en pandemi stoppa arbetet med att sprida kunskap och vetenskap inom vårt fält. Planen är just nu att ge ett Kardiovaskulärt Vårmöte i Malmö, på Malmö Live 10-12 mars, 2021. Givet det nuvarande pandemiläget är det osannolikt att det kommer att kunna ges i den form vi är vana vid. Organisationskommittén kommer under hösten att arbeta med några parallella möjliga scenarios för hur Vårmötet kommer att kunna ges beroende på utvecklingen av COVID-19. Med anledning av det inställda mötet planeras den 8-9 oktober 2020, ett antal webinarier som baseras på några av de symposier som skulle ägt rum på årets Vårmöte. Inbjudan till detta kommer att skickas ut från Hjärtförbundet inom kort.

Med anledning av pandemin har SFKFs styrelse, i samråd med våra kollegor i Uppsala, beslutat att ställa in årets Höstmöte för klinisk fysiologi. Mötet skulle ägt rum i Uppsala på temat Lungfunktion. Planen är att ge detta möte i Uppsala hösten 2021 om smittläget så tillåter. Vi ber att få återkomma med tidpunkt för höstmötet 2021, så snart vi kan. Däremot planerar vi för ett virtuellt årsmöte i anslutning till webinarierna nämnda ovan, preliminärt kl 16.00 – 17.00 den 8 oktober.

Det är inte bara dystra konsekvenser som pandemin fört med sig. Med anledning av att vi tvingats ha möten och utbildningsaktiviteter via länk har vi också fått upp ögonen för vilka möjligheter detta ger. Plötsligt kan vi samla personer från olika delar av landet i samma möte utan att behöva resa och vara frånvarande i det kliniska arbetet. Styrelsens medlemmar har tagit fasta på detta och tagit initiativ till att starta SFKF Play. SFKF Play är ett virtuellt lunchmöte för alla klinfys-enheter som kommer att äga rum första tisdagen i månaden framöver. Mötena kommer att ha olika teman med klinisk och vetenskaplig förankring relevant för vår specialitet. SFKF Play har premiär redan nästa vecka 1/9 på Temat Holter.

Även om resandet begränsats kraftigt pga pandemin, finns det möjlighet att söka SFKFs resestipendier fram till 30/9, t.ex. för deltagande i virtuella konferenser som givits under sommaren eller kommer att ges under hösten.      

Sekreterare Tekniska nämnden:
Registerenkäten sammanställdes innan sommaren, med information från det stora flertalet av Sveriges verksamheter inom Klinisk Fysiologi. Rapporten innehåller information om olika aspekter relaterat till våra verksamheter t. ex. antal läkare och BMA på olika kliniker, åldersfördelning på de anställda, akademisk meritering, planer för nyanställningar och givetvis ingående statistik på de olika typer av undersökningar som vi genomför. Dessa enkäter har nu samlats in under 10 år och vi har longitudinella jämförelser på olika typer av undersökningar, där trender över tid kan följas. Rapporterna finns tillgängliga här på hemsidan.

Hälsningar från

Ordförande Anna Ormegard
Vetenskaplig Sekreterare Henrik Engblom
Sekreterare i Tekniska Nämnden Patrik Sundblad

 

Tidigare ordförandebrev:

2019-12-10

2019-06-04

2019-03-14

2018-11-19

2018-09-20

2018-08-07

2018-02-02

2017-09-21

2017-06-07

2017-04-10

2016-12-30

2016-09-05

2016-02-08

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.