Ordföranden har ordet

2020-12-19

Fysiologvänner,

Vi närmar oss jul och 2020 går mot sitt slut. Det gånga året har varit ett prövningens år på grund av den rådande coronapandemin. Verksamheten inom klinisk fysiologi, hälso- och sjukvården och samhället i stort har stresstestats och fått göra stora anpassningar. Utmaningarna har varit många och de nödvändiga förändringarna har påverkat oss alla, både privat och på våra arbetsplatser. Covid-19 har medfört att vi fått vänja oss vid snabba och betydande omställningar både av hur vi arbetar men också med vad. Själv har jag imponerats av de korta beslutsvägarna, den fantastiska samarbetsviljan och flexibiliteten som finns hos medarbetarna i den svenska sjukvården när det behövs, en erfarenhet jag hoppas vi alla tar med oss även när den pågående pandemin lugnat sig. Det är många av oss som har fått arbeta hårt under året och som känner sig trötta. Min förhoppning är att ni alla får åtminstone några dagar av ledighet och ro under de kommande helgerna.

Även SFKFs arbete har präglats av pandemin. Höstmötet fick ställas in och vi fick hålla årsmötet digitalt. Tack till alla som var med! Jag vill särskilt tacka Anna Ormegard, för din tid som ordförande och Jan Engvall och Paula Lipponen som lämnar styrelsen. Andrei Malinovschi och Karin Pejic valdes in som nya styrelsemedlemmar. Välkomna!

Under det gångna året när möjligheterna till fortbildning försvårats har föreningen sett ett behov av digitala utbildningsalternativ. Därför har vi under hösten startat SFKF-play en gång i månaden. Detta har blivit varmt mottaget ute i verksamheterna och vi fortsätter med SFKF-play under 2021. Ett stort tack till alla runt om i landet som varit med och delat med sig av sin kunskap och erfarenhet! Eftersom SFKF-play är ett tillsammansprojekt med er ute på landets Klinfysavdelningar tar vi gärna emot förslag på ämnen och föreläsare så vi kan fortsätta på samma fina sätt. Hör gärna av er till Anna Carlén (anna.carlen@liu.se) med förslag.

Det stora behovet av fortbildning och kurser ser vi också i den enkät som Karin Rodmar, utbildningssekreterare i föreningen, skickat ut till studierektorerna i november. Ordnar ni internutbildning digitalt, dela gärna med er av länkar till andra. Finns det kurser som vi annars håller fysiskt som skulle kunna genomföras digitalt? Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi hjälpas åt att se till att kompetensen hos medarbetarna på landets Klinfysavdelningar fortsätter att ligga på högsta nivå. SFKFs hemsida (sfkf.se) är ett bra ställe att publicera information om digitala utbildningstillfällen och det gör också hemsidan mer levande. Kontakta Marcell Zsbán om ni vill nå ut med information (marcell.zsban@gmail.com).

Nu när vi inom klinisk fysiologi inte kan träffas på samma sätt som vanligt är det viktigare än någonsin att vi vårdar vår känsla av gemenskap och sammanhang och fortsätter lära av varandra. Vi har därför öppnat ett instagramkonto för föreningen (sök på klinisk_fysiologi eller SF klinisk fysiologi). Följ oss gärna redan nu! Den 11/1 startar en instagramstafett där Klinfysavdelningar runt om i landet delar med sig av sin vardag. Anmäl gärna intresse att vara med till Lena Forsberg (lena.k.forsberg@sll.se).

Med det nya året blir också SFKF en medlemsförening i Svenska läkarsällskapet, men SFKF fortsätter vara än förening som välkomnar alla yrkeskategorier inom klinisk fysiologi.
Har ni kollegor som ännu inte är medlemmar i SFKF – påminn dem gärna om att bli medlemmar.

Till sist vill jag önska er en riktigt skön och avkopplande jul och ett gott nytt år!

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi
Jonas Jögi, Ordförande

 

Tidigare ordförandebrev:

2020-08-25

2019-12-10

2019-06-04

2019-03-14

2018-11-19

2018-09-20

2018-08-07

2018-02-02

2017-09-21

2017-06-07

2017-04-10

2016-12-30

2016-09-05

2016-02-08

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.