Ordföranden har ordet

Katrineholm 2019-06-04

Sommarbrev 

Våren har gått i en rasande fart, med sommarväder i april och aprilväder i maj! Vi börjar alla längta efter sommar, men kanske inte en fullt lika varm sommar som 2018…inte för oss som arbetade i alla fall med allt vad det innebar med kylaggregat, vattenbrist och krislägen.

Till styrelsens stora glädje var det stor uppslutning på det öppna styrelsemötet på Kardiovaskulära vårmötet. Då presenterades verksamhetsenkäten, som ni också kan läsa om på hemsidan, samt förslag till reviderad utbildningsbok. Förslaget kommer att läggas upp på SFKF hemsida och det kommer att länkas från hemsidan till Facebookgruppen ”ST-läkare i Klinisk fysiologi” för att så många som möjligt ska kunna läsa och komma med synpunkter och förslag. När vi samlat in alla synpunkter kommer vi presentera ett färdigt förslag på höstmötet i Eskilstuna i höst.

Det är viktigt att alla tycker till, så att vi får en utbildningsbok som vi alla är nöjda med, och som speglar vad vi förväntar oss av en nyfärdig specialist i Klinisk fysiologi och som tillåter ett visst mått av variation utifrån våra verksamheters olika förutsättningar.

Jag har också hört många positiva kommentarer från vårmötet i sin helhet, så stort tack till arrangörernas insats och Henrik Engblom som bidragit med ett starkt fysiologiskt perspektiv. Vi kan också med enorm glädje och stolthet berätta att Henrik är vald till Svenska hjärtförbundets ordförande! Mycket hedervärt, Henrik kommer att bidra till att lyfta klinisk fysiologi och göra en insats för helheten helt tveklöst. Det förutom allt arbete som Henrik också lagt ned på att påverka Svenska läkarsällskapets organisation och beslutsprocesser.

Som ni säkert redan sett på hemsidan kommer årets höstmöte att äga rum i Eskilstuna på Munktellmuséet torsdag – fredag den 3 – 4 oktober. Vi kan avslöja redan nu att mötet kommer att ha tema kärldiagnostik (extra bra för ST-läkare, då det är ont om den typen av kurser i nuläget). Inbjuden Torgny Sjöstrandföreläsare blir därför mycket glädjande Stefan Rosfors.

Vi ser fram emot er anmälan före den 1/9 2019. Det går bra att anmäla sig via hemsidan, https://www.sls.se/sfkf/vart-arbete/hostmote-2019/, och där finns också förslag på boende i närheten av muséet som ligger mycket vackert utmed Eskilstunaån och centralt i stan, på gångavstånd från stationen. Det är lite längre upp till sjukhuset (ca 20 – 25 minuters promenad, om man inte heter Werner Fischer-Collbrie för då tar det bara 10 – 15 minuter…) men dit går det också bussar för den bekväme??. Vi hoppas även få en uppdatering kring Nationellt programområde Medicinsk diagnostik där Marcus Carlsson varit styrelsens kontaktperson och efter remissrunda skickat in synpunkter inför det fortsatta arbetet med kunskapsstyrning.

Anette Rickenlund uppmuntrar alla att skicka in sina kvalitetsarbeten som gjorts på klinikerna inför höstmötet, så att de kan redovisas på postrar, liksom förra året. Det var ett uppskattat tillskott och vi kommer också i år att ha en kvalitetsföreläsning på temat kärldiagnostik. Vi vill också påminna om möjligheten att söka SFKF´s resestipendier, det går att läsa mer på hemsidan. Deadline för ansökan är 2019-08-15.

Sist men inte minst skulle jag också vilja uppmuntra alla att skicka in sina metodbeskrivningar till Marcell Zsbán, som är ansvarig för vår hemsida, så att vi kan bygga upp ett bibliotek som stöd när man byter metod eller behöver revidera sin metodbeskrivning och vill jämföra med hur andra resonerat och tänkt. Ju fler exempel vi har desto bättre möjligheter att förfina våra metodbeskrivningar.GLAD SOMMAR önskar jag er alla och hoppas att vi ses på Höstmötet i Eskilstuna 3 – 4 oktober! 

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi
Anna Ormegard, ordförande

Tidigare ordförandebrev:

2019-03-14

2018-11-19

2018-09-20

2018-08-07

2018-02-02

2017-09-21

2017-06-07

2017-04-10

2016-12-30

2016-09-05

2016-02-08

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.