Ordföranden har ordet

2022-11-07

Bästa kliniska fysiologer!

Föreningens Höstmöte kunde efter två års uppehåll arrangeras i fysisk form och den 29-30 september var vi många som förväntasfullt åkte till Umeå för att ta del av ett fullspäckat program. Stort tack Umeå för fantastiska och proffsiga dagar! Under dessa dagar fick vi möjlighet att reflektera över specialitetens utveckling över tid, introduceras för lokala arbetssätt, ta del av vetenskapliga presentationer från flera unga lovande forskare, debattera fördelar och nackdelar med sätt att bedriva kvalitetsarbete, lära oss mer om Umeås utredningsalgoritm för misstänkt amyloidos och mycket mer. Jan Engvall var inbjuden som årets Torgny Sjöstrandsföreläsare och höll en mycket uppskattad föreläsning på temat vänsterkammarfunktionsbedömning.

I samband med Höstmötet hade föreningen också sitt årsmöte. Där tog vi beslut om att anta den nya utbildningsboken anpassad efter Socialstyrelsens föreskriver HSLF-FS 2021:8. Sedan två år tillbaka ingår medlemskap i Svenska läkarsällskapet (SLS) vid medlemskap i SFKF. Denna kostnad har hittills täckts av föreningen. Vid årsmötet beslutades om att föreningen täcker denna extra kostnad till hälften 2024, och att från 2025 betalar varje medlem själv avgiften för SFKF och SLS. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Den avgående styrelsen och ordförande Jonas Jögi avtackades för ett eminent ledarskap under en tid där föreningen har fått hitta nya sätt att arbeta till följd av pandemins restriktioner.

Den nyvalda styrelsen kommer utöver regelbundna digitala möten träffas för ett internat under januari månad. I samband med det Kardiovaskulära vårmötet kommer det vara ett öppet styrelsemöte 27 april.

Höstmötet 2023 kommer att ta plats i Västerås den 2-3 oktober.

Svenska hjärtförbundets (SHF) höstmöte hölls den 13-14 oktober. Förbundet är en paraplyorganisation för specialitetsföreningarna inom det kardiovaskulära området och har som huvudsaklig uppgift att främja forskning och utbildning vilket främst sker genom arrangerandet av Kardiovaskulära vårmötet samt stipendiumutdelning. Kardiovaskulära vårmötet 2023 kommer att äga rum 26-28 april på Kista Mässan, Stockholm. Nordic Cardiac Imaging Meeting kommer att äga rum i anslutning, 25-26 april. Även SHF ekoarbetsgrupp kommer att arrangera en utbildning med fokus på stressekokardiografi (ej ischemidiagnostik) i anslutning till vårmötet.

Sekreteraren i tekniska nämnden, Eva Maret, som är projektledare för vår verksamhetsenkät påminner om att enkäten skickas ut 9 januari med deadline 13 februari. Resultat kommer sedan att presenteras i samband med det Öppna styrelsemötet på KVVM 2023, och rapporten publiceras i sin helhet på hemsidan strax därefter.

Vi fortsätter med SFKF play och styrelsens representant i arbetsgruppen, Johan Economou Lundberg, låter hälsa att det under hösten kommer bli ytterligare ett webinar. Arbetsgruppen har mycket glädjande utökats med Martin Engvall, Karolinska och Markus Stegberg, Västerås. Alla tidigare sända webinar finns kvar på vår youtubekanal – bra underlag till tex fortbildning på kliniken.

Vi fortsätter att samla länkar till utbildningar på vår hemsida. Kontakta vår redaktör Magnus Lundin om du är på väg att arrangera en utbildning så länkar vi till den från sfkf.se.

Har du eller en kollega disputerat i klinisk fysiologi det senaste året? Maila gärna vår vetenskapliga sekreterare David Kylhammar så kan vi samla namn och titel till avhandlingar på vår hemsida. Det kommer också komma ny möjlighet att söka resestipendium runt årsskiftet, följ hemsida och sociala medier för mer information. Varm rekommendation till att redan nu börja planera för abstrakts till KVVM 2023.

Med hopp om en god fortsättning på hösten,

Styrelsen genom SFKFs ordförande Lena Forsberg

 

Tidigare ordförandebrev:

2021-08-26

2021-06-16

2020-12-19

2020-08-25

2019-12-10

2019-06-04

2019-03-14

2018-11-19

2018-09-20

2018-08-07

2018-02-02

2017-09-21

2017-06-07

2017-04-10

2016-12-30

2016-09-05

2016-02-08