Representanter, valberedning, revisorer

Representanter för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Representant till Svenska Läkarsällskapet
Henrik Engblom (ordinarie)
Jonas Jögi (suppleant)

Representant till Svenska Läkarsällskapet prioriteringskommitté
Carl-Johan Carlhäll

Representant till Läkarförbundet
Karin Pejic

Representant till Svenska Hjärtförbundet
Jonas Jögi
Henrik Engblom
Lena Forsberg

Representant till Vårmötets organisationskommitté
Lena Forsberg och Anna Carlén

Av Socialstyrelsen utsett vetenskapligt råd i klinisk fysiologi
Eva Nylander

Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Per Wollmer (ordinarie)
Jonas Jögi (suppl)

Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp
Jonas Jögi

Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp
Jan Engvall (ordinarie)
Eva Nylander (suppleant)
Meriam Åström Aneq

Valberedning

Eva Nylander
Fysiologiska kliniken, Hjärt- och Medicincentrum Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
E-post: Eva.Nylander@regionostergotland.se
Anders Olofsson
Klinisk Fysiologi, Östersund sjukhus
831 83 Östersund
Maria Eriksson (sammankallande)
ME Klinisk Fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

 

Revisor

Ernst Zuber
Aleris FysiologLab, Riddargatan 12 b, 5 tr
114 35 Stockholm
E-post: ernst.zuber@aleris.se

Johan Petrini
Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset AB, Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm

E-post: johan.petrini@tiohundra.se

Bo Hedén (Revisorssuppleant)
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus
22185 Lund
E-post: 
Bo.heden@med.lu.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.