Representanter, valberedning, revisorer

Representanter för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi


Representant till Svenska Läkarsällskapet

Jonas Jögi (ordinarie)
David Kylhammar (suppleant)

Representant till Svenska Läkarsällskapet prioriteringskommitté
Odd Bech-Hansen

Representant till Läkarförbundet
Karin Pejic

Representant till Svenska Hjärtförbundet
Jonas Jögi
Lena Forsberg

Representant till Vårmötets organisationskommitté
Lena Forsberg och David Kylhammar

Representant i Nordiska Sällskapet för Klinisk Fysiologi
Jonas Jögi

Av Socialstyrelsen utsett vetenskapligt råd i klinisk fysiologi
Eva Nylander

Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Per Wollmer (ordinarie)

Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp
Jonas Jögi

Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp
Jan Engvall (ordinarie)
Eva Nylander (suppleant)
Meriam Åström Aneq

Valberedning

Anders Olofsson
Klinisk Fysiologi, Östersund sjukhus
E-post: anders.olofsson@regionjh.se

Maria Eriksson (sammankallande)
ME Klinisk Fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: maria.j.eriksson@sll.se

Sinsia A Gao
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post:

Revisorer

Ernst Zuber
Aleris FysiologLab, Riddargatan 12 b, 5 tr
114 35 Stockholm
E-post: ernst.zuber@aleris.se

Johan Petrini
Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset AB, Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm

E-post: johan.petrini@ki.se

Marcell Zsbán (Revisorssuppleant)
Klinisk Fysiologi, Gävle sjukhus
E-post:
marcell.zsban@gmail.com