Representanter, valberedning, revisorer

Representanter för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi


Representant till Svenska Läkarsällskapet

David Kylhammar
Lena Forsberg

Representant till Svenska Läkarsällskapet prioriteringskommitté
Marcus Carlsson
Andrei Malinovschi

Representant till Läkarförbundet
Karin Pejic

Representant till Svenska Hjärtförbundet
Jonas Jögi
Lena Forsberg

Representant till Vårmötets organisationskommitté
Lena Forsberg och David Kylhammar

Representant i Nordiska Sällskapet för Klinisk Fysiologi
Jonas Jögi

Av Socialstyrelsen utsett vetenskapligt råd i klinisk fysiologi
Eva Nylander

Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Per Wollmer (ordinarie)

Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp
Jonas Jögi

Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp
Jan Engvall (ordinarie)
Eva Nylander (suppleant)
Meriam Åström Aneq

Valberedning

Sinsia A Gao (sammankallande)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post: sinsia.gao@klinfys.gu.se

Maria Eriksson
ME Klinisk Fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: maria.j.eriksson@sll.se

Kerstin Nisula
Klinisk Fysiologi, Skånes universitetssjukhus
E-post: kerstin.nisula@skane.se

 

Revisorer

Per Nivedahl
Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post:
per.nivedahl@vgregion.se

Jonas Jenner
Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset AB, Stockholm
E-post: jonas.jenner@regionstockholm.se

Abeer Al-Asadi (Revisorssuppleant)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post: abeer.al-asadi@vgregion.se