Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Föreningens ändamål är att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) är en sammanslutning av läkare eller andra personer med särskilt intresse för Klinisk fysiologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Klinisk Fysiologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för Klinisk Fysiologi. Föreningens ändamål är att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling, framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och genom att formulera mål för specialistutbildningen i ämnet. Vidare att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen, samt att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

SFKF är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS) samt Sveriges Läkarförbund (SLF), bli gärna medlem via respektive hemsida.

Dessutom är SFKF en del av Svenska Hjärtförbundet.