Ultraljud hjärta

Standardiserad ekokardiografi
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutets samverkansprojekt 4D verkar för att diagnostiken med ekokardiografi skall genomföras standardiserat. En film som är tänkt att illustrera en standardundersökning med de mätningar som ingår i projektets standardprotokoll finns här.

https://vimeo.com/135863103

Körkort för ekokardiografi
Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp i ekokardiografi har publicerat rekommendationer för körkort inom transtorakal ekokardiografi. Dessa finns på http://www.ekokardiografi.se

Stockholm-Umeå-studie 2D-ekokardiografi
Individuella referensvärden för 2D-ekokardiografi enligt Stockholm-Umeå-studien, som publicerats i Clinical Physiology and Functional Imaging, kan nu erhållas genom att i denna excel-fil lägga in ålder, vikt, längd och kön för varje patient. Filen uppdaterad 27 januari 2016.

Videoarkiv
Länk till ett videoarkiv med ekokardiografiska bilder.