Svenskt forum för lungfunktionsdiagnostik - SFL

 


Tidigare möten:

 

Välkommen till Svenskt forum för Lungfunktionsdiagnostik 2024 i Göteborg

Datum: 11-12 mars

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ett nationellt forum för diskussion om metoder, nya riktlinjer, forskning och andra aktuella frågor inom lungfunktionsdiagnostik.

Program     Inbjudan

Lisa Hård af Segerstad lisa.l.hard.af.segerstad@vgregion.se
Johan Fredén Lindqvist johan.freden-lindqvist@vgregion.se
Sanna Kjellberg sanna.kjellberg@gu.se

 

 

Välkommen till Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik i Uppsala

Datum: 13–14 mars 2023
Ett forum för diskussion om metoder, nya riktlinjer och aktuella frågor inom lungfunktionsdiagnostik. Program och anmälan finns på:
https://www.akademiska.se/lungfunktionsforum


Välkommen till Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik i Stockholm

Datum: 16–17/5 2022 lunch till lunchPlats: Södersjukhuset, Stockholm 

Mötesansvariga: Jenny Hallberg och Susanna KlevebroSachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset Innehåll: Uppdatering, metoder och aktuella frågor inom lungfysiologi. 

 

Välkommen till Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik i Linköping

Datum: 17-18/11 2021 lunch till lunch
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Linköping

Mötesansvariga: Bo Lindgren och Georgia Varelogianni,
Fysiologiska kliniken US Linköping
Innehåll: Uppdatering, metoder och aktuella frågor inom lungfysiologi.

Inbjudan Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik i Linköping

Program Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik