VO2peak

Nationellt rekommenderad referensekvation för syreupptag

Rekommendation om referensmaterial avseende högst uppmätta syreupptag (VO2peak) att använda vid svenska ergospirometrilab

Framtagen på uppdrag av Svenskt Forum för Ergospirometri 2016

Vid det andra ”Svenskt forum för Ergospirometri” (SFE), september 2016, bildades en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en rekommendation om vilket referensmaterial för högst uppmätta syreupptag (VO2peak) svenska laboratorier bör använda.
I detta dokument sammanfattas tillvägagångssätt, resonemang och slutgiltigt förslag.
Vårt förslag är att vi i Sverige använder de referensekvationer för VO2peak som tillhandahålls i publikationen Gläser et al. (2010)[1], baserade på den s.k. SHIP-studien (Study of Health in Pomerania). Ett VO2peak-värde i den nedre 5:e percentilen föreslås beskriva sänkt eller lågt syreupptag.

Fullständig rapport

Bilaga 1bilaga 2bilaga 3

Excel-tabell med referensekvation för VO2peak och VE/CO2-slope