Svenskt forum för ergospirometri - SFE

Svenskt Forum för Ergospirometri (SFE) är ett nätverk startat 2014 som ett initiativ för den kliniska metodens utveckling i Sverige. SFEs främsta uppgift är att årligen genomföra ett möte, vilket skedde första gången i Göteborg 2015. Mötet har härefter arrangerats i Stockholm (2016), Lund (2017), Uppsala (2018) och senast i Linköping (2019). Mötet 2020 ställs in på grund av rese- och mötesrestriktioner relaterade till Covid-19. SFE saknar formell ledning/styrelse. Ledningsstrukturen består av innevarande års forumarrangör +/- två år och justeras därmed årligen.

Det årliga mötet SFE är intresseorganisationens mötesplats, där utbildning, fortbildning och evidensbaserade aktuella diskussioner inom metoden sker. Vid forummötena 2018 och 2019 gavs även en dagslång kurs i arbetsfysiologi och ergospirometri på grundnivå, vilket sannolikt kommer vara ett återkommande moment. Slutligen utses vid mötet arbetsgrupper som tar fram förslag på nationella rekommendationer för metoden vilka fastställs av mötesdeltagarna nästkommande år och publiceras på Svensk Förening för Klinisk Fysiologis (SFKF) hemsida. Vanligen presenteras förslagen även på SFKFs höstmöte.

Nationellt rekommenderad referensekvation för syreupptag - VO2peak

Nationellt rekommenderad referensekvation för VE/VCO2-slope 


Svenskt forum för Ergospirometri (SFE) blir virtuellt i höst!

Torsdagen den 5:e november 2020 kl 13-16 kommer det första e-SFE gå av stapeln, som ett digitalt webinarium via Zoom. Ett perfekt, kostnadsfritt och öppet utbildnings- och fördjupningstillfälle för dig som arbetar med ergospirometri som BMA eller läkare.

Programmet pågår mellan kl 13 – 16, där man kan ansluta klinikgemensamt eller individuellt (egen dator). Innehållet berör bl.a. ergospirometri hos post-Covid19-patienter, om värdet av och tolkning av RER respektive syrepuls, indikationer för och tolkning av artärblodgasanalys vid ergospirometri. Se preliminärt schema nedan!

Vi är tacksamma för om du gör en intresseanmälan via detta formulär, så vi arrangörer får en uppfattning om hur många som kommer att delta.

Väl mött i höst, 5/11!

/Anna Carlén, Helena Wallin, Kristofer Hedman

Schema för eSFE 2020, 5/11 2020
Zoom-baserat möte, 13-16 (mingel från 12:30)

12:30-13:00

Lunch-mingel

 

13:00-13:15

Välkomna/Introduktion

Moderatorer: AC, HW, KH

13:15-13:35

RER- ger det mer än du oftast ser?

HM, Lund

13:35-13:55

Syrepulsen (VO2/HR) ter sig normal. Eller?

PN, Göteborg

14:00-14:15

Rörelsepaus

 

14:15-14:35

Tillägg av arteriella blodgaser- för vem, varför och hur tolka?

EN, Linköping

14:35-14:55

Post-Covid-19: Ergospirometrins roll

TBD

15:00-15:20

Gruppdiskussioner

Ergospirometri under och efter en Covid-19 pandemi

15:25-15:45

Uppsamling diskussioner

(tillbaka i första rummet)

Vilka lärdomar har vi dragit? Behov att standardisera något?

15:45-15:55

Utvärdering

 

15:55-16:00

Avrundning, avslut

 

Föreläsare: HM, Henrik Mosén; PN, Per Nivedahl, EN, Eva Nylander

Moderatorer: AC, Anna Carlén; HW, Helena Wallin; KH, Kristofer Hedman.

Eller ladda ned schemat

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.