Svenskt forum för ergospirometri - SFE

Svenskt Forum för Ergospirometri (SFE) är ett nätverk startat 2014 som ett initiativ för den kliniska metodens utveckling i Sverige. SFEs främsta uppgift är att årligen genomföra ett möte, vilket skedde första gången i Göteborg 2015. Mötet har härefter arrangerats i Stockholm (2016), Lund (2017), Uppsala (2018) och senast i Linköping (2019). SFE saknar formell ledning/styrelse. Ledningsstrukturen består av innevarande års forumarrangör +/- två år och justeras därmed årligen.

Nästa möte är i Örebro 5-6 november 2020 (torsdag-fredag).

Det årliga mötet SFE är intresseorganisationens mötesplats, där utbildning, fortbildning och evidensbaserade aktuella diskussioner inom metoden sker. Vid forummötena 2018 och 2019 gavs även en dagslång kurs i arbetsfysiologi och ergospirometri på grundnivå, vilket sannolikt kommer vara ett återkommande moment. Slutligen utses vid mötet arbetsgrupper som tar fram förslag på nationella rekommendationer för metoden vilka fastställs av mötesdeltagarna nästkommande år och publiceras på Svensk Förening för Klinisk Fysiologis (SFKF) hemsida. Vanligen presenteras förslagen även på SFKFs höstmöte.

Nationellt rekommenderad referensekvation för syreupptag - VO2peak

Nationellt rekommenderad referensekvation för VE/VCO2-slope

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.