Svenskt forum för ergospirometri - SFE

Svenskt Forum för Ergospirometri (SFE) är ett nätverk startat 2014 som ett initiativ för den kliniska metodens utveckling i Sverige. SFEs främsta uppgift är att årligen genomföra ett möte, vilket skedde första gången i Göteborg 2015. Mötet har härefter arrangerats i Stockholm (2016), Lund (2017), Uppsala (2018), Linköping (2019), digitalt från Linköping 2020 (eSFE 2020), åter fysiskt möte från Örebro (2021) och nu senast i Göteborg (2022). Nästa möte kommer hållas i Lund 16-17 november 2023, se nedan.

 

Nästa SFE-möte kommer att hållas i Lund 16-17/11 2023.
Flygblad, inbjudan samt preliminärt program, hotell-information.
Anmälan görs elektroniskt på denna länk eller genom denna anmälningsblankett.

 

Vi ser fram emot ett roligt och givande möte. Har ni önskemål om att något särskilt tas upp är ni mycket välkomna att höra av er till oss, maila på henrik.mosen@med.lu.se.

Henrik Mosén, Barbro Kjellström, Ronny Qvist

 Det årliga mötet SFE är intresseorganisationens mötesplats, där utbildning, fortbildning och evidensbaserade aktuella diskussioner inom metoden sker. Vid forummötena 2018 och 2019 gavs även en dagslång kurs i arbetsfysiologi och ergospirometri på grundnivå, vilket sannolikt kommer vara ett återkommande moment. Slutligen utses vid mötet arbetsgrupper som tar fram förslag på nationella rekommendationer för metoden vilka fastställs av mötesdeltagarna nästkommande år och publiceras på Svensk Förening för Klinisk Fysiologis (SFKF) hemsida. Vanligen presenteras förslagen även på SFKFs höstmöte. SFE saknar formell ledning/styrelse, ledningsstrukturen består av innevarande års forumarrangör +/- två år och justeras därmed årligen.

Nationellt rekommenderad referensekvation för syreupptag - VO2peak

Nationellt rekommenderad referensekvation för VE/VCO2-slope