NPO medicinsk diagnostik

Programområdet har i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom medicinsk diagnostik, vilket omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Den nationella programområdet (NPO) för medicinsk diagnostik gjorde en enkätundersökning förra året. Vi vill gärna dela med oss till er av den sammanställning som vi gjort med stöd av en analytiker i Region Stockholm. Det är viktigt att påpeka att materialet som står här inte har som målsättning att vara heltäckande utan är bara en liten del av allt som vi fått in från er, regionerna och andra nationella programområden. För att göra rapporten läsbar har den förkortats ner. 

Enkätsammanställning  

Nytt godkänt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som rör oss: Hjärtsvikt – nydebuterad 2021-03-19
Det finns även vårdförlopp för KOL som rör oss