Metodbeskrivningar

Här publiceras exempel på metodbeskrivningar för olika metoder utformade på kliniskt fysiologiska laboratorier runt om i Sverige, såväl stora som mindre enheter. Dessa får fritt användas som kunskaps- och inspirationskälla för klinikens eget behov av metodutveckling och som stöd för enskilda kliniker i det dagliga kliniska arbetet. Några metodbeskrivningar har en kärnfull utformning medan andra är mer detaljerade. I de fall pdf-versionen av metodbeskrivningen anger att utformningen gäller för ackrediterad metod är viktigt att tänka på att detta bara gäller på den plats och för den tidpunkt som metodbeskrivningen är utvecklad. Anette Rickenlund - Kvalitet och metod ansvarig

Arbetsprov och ergospirometri

EKG och långtidsregistrering

Lungfunktionsdiagnostik

Kärldiagnostik

Undersökningar av perifer cirkulation

Ekokardiografi

Hjärt MR

Isotopdiagnostik