Information från Svensk förening för klinisk Fysiologi

 

Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Vid årsmötet i samband med Höstmöte i Linköping den 3 oktober 2014 beslutades att som normalvärden för arbetsprov anta "Kalmarmaterialet" som ny nationell standard 


[Clin Physiol Funct Imaging. 2014 Jul;34(4):297-307, (Epub 2013 Oct 31)]. Det omfattar 1790 personer av båda könen och åldersspannet 7-80 år. 

Brev från arbetsgruppen 2015-02-01

Excel-fil för uträkning av referenvärden enligt "Kalmarmaterialet". "Lathund män". "Lathund kvinnor". - OBS: Gammalt, inaktuellt

Vid styrelsemöte den 16 februari 2015 betonas att skriftligt beslut inte är taget om gradering i ord av arbetsförmåga utan denna fråga är hänskjuten till Equalis arbetsgrupp i arbetsfysiologi för beslut. Vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 2014 gjorde arbetsgruppen, som arbetat med referensvärdena för arbetsprov, en presentation (L Jorfeldt).

Föredragsbilder jämte kommentarer finner du här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.