Equalis

Det arbete som utförs inom Equalis syftar till rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik i Sverige, bland annat inom klinisk fysiologi. Årliga användarmöten följer upp resultat från Equalis kvalitetssäkringsprogram i kombination med presentationer av aktuella ämnesområden. Equalis tar också fram rekommendationer för harmonisering och kvalitetsförbättring av undersökningsresultat.

https://www.equalis.se

Här finner du även aktuella rekommendationer från Equalis

Varav EKO-kardiografi:

Bedömning av aortadimensioner med transthorakal ekokardiografi (S036)

S028 Bedömning av diastolisk vänsterkammardysfunktion med förhöjt fyllnadstryck (v1.0)

S022 Ekokardiografi Mätning av höger och vänster kammares dimensioner, systoliska funktion samt referensvärden (v1.2)

S012 Ekokardiografi: Mätning av vänster och höger förmaksstorlek (v1.0)

S011 Ekokardiografi: Mätning av AV-plansamplitud (v1.0)

S009 Ekokardiografi: Beräkning av slagvolym (v1.1)

Kärldiagnostik:

S005 Fysiologisk kärldiagnostik: Ultraljudsundersökning av karotisartärer (v1.0)

Arbetsprov:

Rekommendation om graderingar av arbetsförmåga 2018