Vilo-EKG, långtids-EKG

Magnus Simonsson på Centralsjukhuset i Kristianstad har låtit oss lägga upp en lathund för EKG som han tagit fram - Tack!

Vilo EKG lathunden som är på 2 A4-sidor skrivs lämpligen ut dubbelsidigt, i färg och viks.

 


Förslag blir rekommendation enligt beslut fattad vid SFKF årsmöte 2020-10-08

Bedömningsriktlinjer för långtids-EKG med referenser

Mindre justeringar kan införas i dokumentet vid behov, den senaste uppdatering publicerades 2020-10-01

Exempel för svarsmall

Var god se även inspelningen av SFKF Play lunchseminariet 2020-09-01