Metoder och kvalité

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har ambition att stödja utveckling och kvalitetssäkring av våra undersökningsmetoder.

Equalis

https://www.equalis.se

Här finner du även aktuella rekommendationer från Equalis

Varav EKO-kardiografi:

S022 Ekokardiografi Mätning av höger och vänster kammares dimensioner, systoliska funktion samt referensvärden (v1.2)

S012 Ekokardiografi: Mätning av vänster och höger förmaksstorlek (v1.0)

S011 Ekokardiografi: Mätning av AV-plansamplitud (v1.0)

S009 Ekokardiografi: Beräkning av slagvolym (v1.1)

Kärldiagnostik:

S005 Fysiologisk kärldiagnostik: Ultraljudsundersökning av karotisartärer (v1.0)

Referensvärden för VO2 max vid ergospirometri

Vid det andra ”Svenskt forum för Ergospirometri” (SFE), september 2016, bildades en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en rekommendation om vilket referensmaterial för högst uppmätta syreupptag (VO2peak) svenska laboratorier bör använda. I nedanstående dokument sammanfattas tillvägagångssätt, resonemang och slutgiltigt förslag.

Rapport
Bilaga 1 SHIP-studierna
Bilaga 2 Figurer
Bilaga 3 tabeller
Lathund för VO2-peak

Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Vid årsmötet i samband med Höstmöte i Linköping den 3 oktober 2014 beslutades att som normalvärden för arbetsprov anta "Kalmarmaterialet" som ny nationell standard

[Clin Physiol Funct Imaging. 2014 Jul;34(4):297-307, (Epub 2013 Oct 31)]. Det omfattar 1790 personer av båda könen och åldersspannet 7-80 år.

Brev från arbetsgruppen 2015-02-01

Excel-fil för uträkning av referenvärden enligt "Kalmarmaterialet". "Lathund män". "Lathund kvinnor".

Vid styrelsemöte den 16 februari 2015 betonas att skriftligt beslut inte är taget om gradering i ord av arbetsförmåga utan denna fråga är hänskjuten till Equalis arbetsgrupp i arbetsfysiologi för beslut. Vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 2014 gjorde arbetsgruppen, som arbetat med referensvärdena för arbetsprov, en presentation (L Jorfeldt).

Föredragsbilder jämte kommentarer finner du här

Myokardscintigrafi

Rekommendation från Svensk Förening för Nukleramedicin:

NATION EL L SVARS MALL FÖR MYOKARDS KINT IGRAFI

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.