Metoddokument, riktlinjer & intressegrupper

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har ambition att stödja utveckling och kvalitetssäkring av våra undersökningsmetoder.

Kliniskt fysiologiska arbetsplatser i Sverige uträttar ett omfattande arbete med produktion och uppdatering av metodbeskrivningar. Omfattningen av det arbete som krävs är mycket stort i relation till kompetens och resurser för de flesta kliniker.  På denna flik har vi möjlighet bidra till att det blir möjligt att upprätta av metodbeskrivningar på alla kliniskt fysiologiska arbetsplatser och samtidigt hjälpa till med metodspecifik kunskapsöverföring.

Observera att publicerade pdf på olika metodbeskrivningar inte uppdateras, vilket innebär att information som står i metodbeskrivningen gällande ackreditering, såsom:
"Av Swedac ackrediterad verksamhet enligt ISO/IEC 17025 för provning. Ackred.nr:1886" inte längre är giltig. Även om vi strävar efter att publicera aktuella metodbeskrivningar kan nya rekommendationer leda till ändringar avseende hur vi bedömer en undersökning.

Har du förslag hur vi kan vidareutveckla vår hemsida? Skicka gärna ditt förslag till Anette Rickenlund - Kvalitet och metod ansvarig eller till Marcell Zsbán - Redaktör.

Informationsbrev från kvalitetsansvarig 2018-04-18  

Undersidor

Information från Svensk förening för klinisk Fysiologi

Rekommendation om graderingar av arbetsförmåga 2018 Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) enades vid höstmötet i Linköping 2014 om nya referensvärden för cykelarbetsprov. Inom klinisk...

Equalis

Det arbete som utförs inom Equalis syftar till rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik i Sverige, bland annat inom klinisk fysiologi. Årliga användarmöten följer...

Svenskt forum för ergospirometri - SFE

Svenskt Forum för Ergospirometri (SFE) är ett nätverk startat 2014 som ett initiativ för den kliniska metodens utveckling i Sverige. SFEs främsta uppgift är att årligen genomföra ett möte, vilket...

Ultraljud hjärta

Standardiserad ekokardiografi Stockholms läns landsting och Karolinska Institutets samverkansprojekt 4D verkar för att diagnostiken med ekokardiografi skall genomföras standardiserat. En film som ä...

EKG

Magnus Simonsson på Centralsjukhuset i Kristianstad har låtit oss lägga upp en lathund för EKG som han tagit fram - Tack!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.