Lediga tjänster

Söker er klinik nya medarbetare i form av läkar

e eller biomedicinska analytiker? Här finns möjlighet att nå ut direkt till Svensk Förening för Klinisk Fysiologi:s medlemmar (öppen sida). 

Priset är 2000 kr + moms per annons. Annonsen tas bort från hemsidan efter sista ansökningsdatum. Betalning sker via faktura.

Format: max 300 ord + eventuell logotyp eller annan bild, extern länk, nedladdningsbara filar.

Vid intresse av annonsering är ni välkomna att kontakta föreningens redaktör Marcell Zsbán och ange faktureringsadress.


 

Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken

Diagnostiskt centrum

Vi erbjuder
Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken. Hos oss ingår du i vårt
team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Vi har alltid patienten i centrum.
Vi arbetar dagtid och är lediga alla helger och alla röda dagar.

Vi söker
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Tidigare erfarenhet är meriterande. Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt och varierat med många olika arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och servicemedvetenhet. Du ska vara kvalitetsmedveten och intresserad av att bidra i verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Vi värnar om en hög professionalitet och ett mycket gott samarbetsklimat!

Om det låter intressant, vänligen kontakta nedanstående för ytterligare information.
Intervjuer sker regelbundet och vi tillämpar löpande urval.

Mer information och ansökan: https://www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss/sok-lediga-jobb/biomedicinsk-analytiker-fysiologiska-kliniken2/

Sista ansökningsdatum: 2021-10-11


Överläkare och medicinskt ledningsansvarig i klinisk fysiologi

Mälarsjukhuset Eskilstuna, Nyköping lasarett och Kullbergska sjukhuset Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin söker medicinskt ledningsansvarig läkare till vår länsklinik. Inom länet har vi en bred klinisk fysiologisk verksamhet, med diagnostik inom hjärta och kärl, lungor, esofagus, urinvägar och njurar. Största enheten finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, mindre enheter finns på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt på Nyköpings lasarett. Vi bedriver även diagnostik inom neurofysiologi i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inom nuklearmedicin, som har sin verksamhet på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, utförs bland annat diagnostik av hjärta, njurar, skelett, lungor och hjärna.

Vi är en arbetsgrupp med positiv anda som värdesätter gott samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete på en klinik som har det mellanstora sjukhusets alla fördelar av både bredd och spets. Verksamheten bygger på en god samverkan mellan våra enheter, vilket möjliggör tjänstgöring på länets tre sjukhus.

Som medarbetare erbjuder Region Sörmland dig en mängd förmåner och aktiviteter inklusive friskvårdsbidrag.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef AnnSofi Johansson, 016-10 47 01.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på klinisk fysiologi och nuklearmedicin!

Mer information och ansökan: https://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/jobb/?id=19936

Sista ansökningsdatum: 2021-10-31


Specialistläkare inom klinisk fysiologi sökes till Hedda Care Fysiologlab.

Hedda Care Fysiologlab bedriver klinisk fysiologi på uppdrag av region Stockholm och söker nu specialistläkare inom klinisk fysiologi och med minst 3 års yrkeserfarenhet.
Vi arbetar i journalsystemet Take Care.
Både heltids- och deltidsarbetande fysiologer sökes och där viss del av tjänstgöringen även kan utföras hemifrån.
Vi erbjuder förmånliga anställningsvillkor och en trevlig arbetsmiljö i centrala Stockholm vid Hötorget.

Anställningsform och sysselsättningsgrad 75-100 %.

Behörighet
Tjänsten kräver att du har goda och dokumenterade kunskapar inom ekokardiografi, tolkning av spirometri-, långtids-EKG och dygnsblodtrycksmätningar samt helst även kärldiagnostik.

För ansökning och förfrågningar om tjänsten kontakta:
Lenitha Wahnberg
Medicinsk sekreterare
telefon 0763-48 52 22
email lenitha.wahnberg@heddacare.se

Publicerad: 2021-09-18


 

GlobenHeart AB och Globen Hjärtmottagning AB bedriver klinisk fysiologisk verksamhet i Region Stockholm inom ramen för vårdval samt kardiologisk mottagningsverksamhet inom ramen för nationella taxan.

Vi söker nu ytterligare en medarbetare med specialistkompetens inom klinisk fysiologi alternativt specialistkompetens inom kardiologi med dokumenterade färdigheter inom basala klinisk fysiologiska metoder. Vi erbjuder en förmånlig anställning på hel -eller deltid, och det finns även möjlighet att förlägga viss del som distansarbete.

Du är varmt välkommen med en ansökan/intresseanmälan, eller kanske ett orienterande samtal?
Mats Norman Moss, VD
Mail: mats.norman@globenheart.se
Mobil: +46703295950

Publicerad: 2021-06-23


Professor i klinisk fysiologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare

Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår framför allt forskning (70%), undervisning (30%) samt kliniskt arbete inom RegionSkåne, men också medverkan i ledningsuppdrag inom Medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra
arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt.
Innehavaren ska etablera sin verksamhet vid Institutionen för translationell medicin, där det bedrivs forskning inom områden som cancer, hemostas, infektionsmedicin, virologi, immunologi (medfödd och adaptiv), reproduktionsmedicin, urologi, handkirurgi, bioinformatik, strålningsfysik och bilddiagnostik. Innehavaren av tjänsten som professor i klinisk fysiologi förväntas att etablera och utveckla en egen framgångsrik forskningsverksamhet inom ämnesområdet. Innehavaren väntas också ta en ledande roll för att generellt förstärka och fördjupa kompetensen inom respirations- och cirkulations- och arbetsfysiologi samt inom bilddiagnostik, såsom ekokardiografi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi. I ett flertal av de ovan nämnda forskargruppernas projekt är studier av patofysiologi och utveckling av nya diagnostiska metoder med hjälp av avancerad metodik av mycket stor betydelse varför innehavaren med fördel etablerar samarbete med institutionens olika forskargrupper. Inom klinisk fysiologi i Malmö finns en lång och stark tradition av epidemiologisk forskning. Det är därför angeläget att innehavaren kan intressera sig för detta.

I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, skall innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet (se Lunds universitets anställningsordning).

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen, 4 kap 3 §, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom inom klinisk fysiologi eller nuklearmedicin.
Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Övriga upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson,
telefon: 046-222 80 84,
e-post: Kristina. Akesson@med.lu.se
eller prefekt Lars Dahlin,
telefon: 040-33 17 24,
e-post: Lars.Dahlin@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman,
telefon 046-222 44 10,
e-post: Robert.Norrman@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Sista ansökningsdatum: 2021-09-30

Länk till annonsen: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:327258/


På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.