Tilldelning av resestipendier

Vårterminen 2023

Vi har det stora nöjet att från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi dela ut två resestipendier våren 2023.

Anna Carlén, ST-läkare, medicine doktor, Linköping. Erhåller stipendium för att presentera ett abstract vid ESC Preventive Cardiology Congress 2023 i Malaga.
Titel: Exercise systolic blood pressure indexed to work rate predicts future risk of incident stroke

Daniel Lowenstein, läkare, doktorand. Erhåller stöd för att presentera sin forskning vid SCMR 26th Annual Scientific Sessions 2023, San Diego.
Titel: Quantification of dyssynchrony requires identification of mechanical activation and cannot rely on electrocardiogram triggering


Höstterminen 2022

Vi har det stora nöjet att från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi dela ut två resestipendier hösten 2022.

Anders Nelson, läkare, doktorand, Lund. Tilldelas stöd ) för presentation av ett abstract på European Society of Cardiologys kongress i Barcelona.
Titel: Left ventricular kinetic energy across heart failure subgroups and subclinical diastolic dysfunction

May Sadik, biomedicinsk analytiker, docent, Sahlgrenska. Tilldelas stöd för att presentera ett abstract på European Association of Nuclear Medicines kongress i Barcelona.
Titel: Artificial intelligence increases agreement among physicians quantifying metabolic tumour burden in Hodgkin´s lymphoma patients staged with [18F]FDG PET/CT


Vårterminen 2022

Vi har det stora nöjet att från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi dela ut tre resestipendier våren 2022.

Kristoffer Hedman, sjukgymnast, läkare, universitetslektor, Linköping. Erhåller stöd för att presentera två abstract vid ATS 2022 i San Fransisco i maj 2022.
Titel 1: Improved Prediction of Major Pulmonary Complications in Lung Cancer Surgery Using the Nadir Rather Than the Slope of the Ventilation-Carbon Dioxide Relationship During Exercise
Titel 2: VE/VCO2-slope can stratify risk of major pulmonary complications after lobectomy in patients with intermediary peak vo2 values

Maren Maanja, läkare, post-doc, Mayo Clinic Minnesota, USA. Erhåller stöd för sina postdoktorala studier inom artificiell-intelligens-baserad EKG-diagnostik vid hypertrof kardiomyopati.

Simon Thalén, läkare doktorand, Karolinska. Erhåller stöd för att ha redovisat två abstracts om karaktärisering av perikardvätska och respiratorisk variation i intra-kardiella blodflöden med fokus på konstriktiv fysiologi vid Society for Cardiovascular Magnetic Resonance’s 25th Annual Scientific Sessions.


Hösttermin 2021

Vi har det stora nöjet från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi att meddela att vi tilldelat tre resestipendier för 2021. Stipendierna går till lovande forskare i föreningen dels för presentationer av forskningsresultat vid nationellt och internationellt möte och dels för postdoc-vistelse vid internationellt prestigefyllt lärosäte.

Följande stipendiater har utsetts:

May Sadik, biomedicinsk analytiker, Göteborg. Erhåller stöd för kostnader i samband med deltagande i 2021 års EANM och försteförfattarskap på abstrakt som accepterats för presentation vid mötet.
Titel: Automatic lymph lesion quantification by artificial intelligence in lymphoma patients examined with [18F]FDG PET/CT

Björn Östenson, läkare, doktorand, SUS, Lund. Erhåller stöd för kostnader i samband med deltagande i 2021 års höstmöte för SFKF och försteförfattarskap på abstrakt som accepterats för presentation vid mötet.
Titel: Cardiac efficiency increases during exercise in athletes and sedentary controls

Pia Sjöberg, överläkare, forskare, SUS, Lund. Erhåller stöd för kostnader i samband med deltagande i 2021 års SCMR Scientific Sessions med försteförfattarskap på två abstrakts som presenterades vid mötet.
Titel: Noninvasive quantification of pressure-volume loops in patients with volume-loaded right ventricle.
Titel: Noninvasive quantification of pressure-volume loops in patients with atrial septal defect at rest and stress.

Per Arvidsson, ST-läkare, postdoc, Oxford, UK. Erhåller 10 000kr för postdoc-vistelse vid Oxford University.
Titel på postdoc-projekt: Illuminating the grey zone: Cardiac energetics in mild systolic dysfunctio

Hjärtliga gratulationer till alla tre! Tilldelningen kommer att uppmärksammas i samband med SFKFs höstmöte måndagen den 11/10, 2021.

Skriftlig rapport skall avges efter genomförd konferens/postdoc.

/Henrik Engblom, vetenskaplig sekreterare genom styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi


Vårtermin 2020

Följande stipendiater har utsetts:

Felicia Seeman, PhD, ingengör, Lund. Erhåller 10000kr för vidareutbildning och försteförfattarskap på två abstracts som accepterats för presentation vid SCMR Scientific Sessions 2020, Orlando.
Titel: Pilot study of mitral flow using feature-tracking enabled slice-following phase contrast
Titel: Quantification of left ventricular contribution to stroke work by longitudinal and radial pumping

Jonathan Berg, läkare, doktorand, Lund. Erhåller 10000kr för vidareutbildning och försteförfattarskap på ett abstract som accepterats för presentation vid SCMR Scientific Sessions 2020, Orlando.
Titel: Atrioventricular plane displacement and global longitudinal strain agree as measures of decreased longitudinal function after infarction

Thomas Lindow, överläkare, doktorand, Växjö. Erhåller 10000kr för vidareutbildning och postdoc-vistelse vid University of Sydney 2020-2021. Han kommer att arbeta med ”Novel cardiac imaging methods in heart failure”.

Mariam Al-Mashat, BMA, doktorand, Lund. Erhåller 10000kr för vidareutbildning och försteförfattarskap på ett abstract som accepterats för presentation vid SCMR Scientific Sessions 2020, Orlando.
Titel: Pulmonary blood volume variation as a non-invasive and quantitative measure of heart failure


Hösttermin 2019

Följande stipendiater har utsetts:

May Sadik, Göteborg, Erhåller 10000kr för presentation av muntlig e-poster vid EANM i Barcelona, 2019.
Titel: “Artificial intelligence can discriminate between focal and normal bone/bone marrow uptake in lymphoma patients staged with FDG-PET/CT- a descriptive study"

Kristofer Hedman, Linköping, Erhåller 10000kr för presentation av 2 abstracts på ESC, Paris.
Titlar: "Workload adjusted blood pressure response rather than peak systolic blood pressure is associated with increased all-cause mortality in males; results from 7097 treadmill exercise tests” och "The association between ECG voltage and left-ventricular mass, sex, body size and the distance between the heart and chest wall in college athletes

Felicia Seeman, Lund, Erhåller 10000kr för presentation av abstrakt på ISMRM i Montreol.
Titel: "Valvular flow imaging in the era of feature-tracking: Pilot study to measure mitral flow"


Hösttermin 2019

Följande stipendiater har utsetts:

Kristofer Hedman, ST-läkare, Linköping. Erhåller 10000kr för vidareutbildning och försteförfattarskap samt andreförfattarskap på abstracts som accepterats för presentation vid ACC Scientific Sessions 2019, New Orleans.
Titel: Comparison of United States and European Criteria for Hypertension in a Large Cohort of Competitive Athletes Examined as Part of Pre-Participation Evaluation
Titel: Resting Blood Pressure in 2881 Athletes Aged 9-35 Years of Age and the Relation to Sex, Age, Body Size and Afro-American Decent

Parisa Torabi, ST-läkare, SUS, Malmö. Erhåller 10000kr för vidareutbildning och försteförfattarskap på abstract som accepterats för presentation vid EHRA 2019, Lissabon.
Titel: Cardiovascular neurohormones impact time to onset of vasovagal syncope induced by head-up tilt

Ann-Helen Arvidsson, BMA, SUS, Lund. Erhåller 5000kr för vidareutbildning inom hjärt-MR med fokus på myokardperfusion vid SCMR Scientific Sessions 2019, Seattle.

Charlotte Åkesson, BMA, SUS, Lund. Erhåller 5000kr för vidareutbildning inom hjärt-MR med fokus på myokardperfusion vid SCMR Scientific Sessions 2019, Seattle.