Svensk förening för klinisk fysiologis stora resestipendium

Svensk förening för klinisk fysiologi utlyser ett post doc-stipendium om 75 000 kr. Stipendiet syftar till att tidigt i karriären stödja en disputerad forskares post doc-vistelse vid ett utländskt universitet. Forskningen ska vara relevant för ämnesområdet klinisk fysiologi och stipendiet kan endast sökas av forskare som är medlem i Svensk förening för klinisk fysiologi.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Din ansökan skall sändas in med all dokumentation samlad i en (1) pdf-fil och ansökan skall innehålla:

1. Ett kort personligt brev (max en A4-sida)
2. CV (max en A4-sida)
3. Forskningsprogram (max fyra A4-sidor)
4. Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag
5. Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas
6. Beviljande om utlandsvistelse/tjänstledighetsintyg från klinik eller institution där sökande är anställd

Ansökan skickas senast 4 augusti 2024 via e-post till vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för klinisk fysiologi David Kylhammar, david.kylhammar@regionostergotland.se.

Beslut om stipendiater fattas av Svensk förening för klinisk fysiologis styrelse och kan inte överklagas. Stipendiet överlämnas i samband med Svensk förening för klinisk fysiologis höstmöte i Linköping 3-4 oktober 2024 och stipendiebeloppet utbetalas före årsskiftet 2024/25.

Stipendiaten skall redovisa resultatet i samband med föreningens första höstmöte efter avslutat arbete. I publikationer ska anges att finansiellt stöd utgått från Svensk förening för klinisk fysiologi.