Svensk förening för klinisk fysiologis stora resestipendium

Svensk förening för klinisk fysiologi utlyser ett post doc-stipendium om 50 000 kr. Stipendiet syftar till att tidigt i karriären stödja en disputerad forskares post doc-vistelse vid ett utländskt universitet. Forskningen ska vara relevant för ämnesområdet klinisk fysiologi och stipendiet kan endast sökas av forskare som är medlem i Svensk förening för klinisk fysiologi.

 

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Din ansökan skall sändas in med all dokumentation samlad i en (1) pdf-fil och ansökan skall innehålla:

1.    Ett kort personligt brev (max en A4-sida)

2.    CV (max en A4-sida)

3.    Forskningsprogram (max fyra A4-sidor)

4.    Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag

5.    Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas

6.    Beviljande om utlandsvistelse/tjänstledighetsintyg från klinik eller institution där sökande är anställd

 

Ansökan skickas senast 30 juli 2023 via e-post till vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för klinisk fysiologi David Kylhammar, david.kylhammar@regionostergotland.se.

 

Beslut om stipendiater fattas av Svensk förening för klinisk fysiologis styrelse och kan inte överklagas. Stipendiet överlämnas i samband med Svensk förening för klinisk fysiologis höstmöte i Västerås 2-3 oktober 2023 och stipendiebeloppet utbetalas före årsskiftet 2023/24.

 

Stipendiaten skall redovisa resultatet i samband med föreningens första höstmöte efter avslutat arbete. I publikationer ska anges att finansiellt stöd utgått från Svensk förening för klinisk fysiologi.