SFKF Resestipendier

Utlysning resestipendier VT2019 

Härmed utlyses resestipendier á 10000 SEK.
Deadline för ansökan är 2018-12-31.

Behöriga att söka stipendierna är alla medlemmar i föreningen.
Stipendier är avsedda att verka som stöd för resa som syftar till förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi. Sökande som har vetenskaplig presentation vid kongress eller motsvarande prioriteras som regel.

Ansökan med redogörelse för resans ändamål/plan, kortfattat CV samt i förekommande fall accepterat abstract skickas till föreningens vetenskapliga sekreterare enligt adress nedan.

Besked till sökanden förväntas under januari/februari 2019 i form av kungörelse på föreningens hemsida. Stipendiaterna kommer att uppmärksammas i anslutning till föreningens medlemsmöte under det kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.

För samtliga stipendier gäller att reseberättelse skall avges efter genomförd resa.

SFKFs vetenskaplige sekreterare:

Henrik Engblom
Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin
Skånes Universitetssjukvård
221 85 Lund
E-post: henrik.engblom@med.lu.se

Utlysningen för nedladning är tillgänglig i Word format.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.