SFKF Resestipendier

Utlysning av resestipendier från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk förening för klinisk fysiologi utlyser resestipendier två gånger per år. Stipendierna delas ut dels i samband med föreningens höstmöte och dels i samband med Hjärtförbundets Kardiovaskulära vårmöte.

Behöriga att söka stipendierna är alla medlemmar i föreningen. Stipendier är avsedda att verka som stöd för resa/digitalt deltagande i aktivitet som syftar till förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi. Sökande som har vetenskaplig presentation vid kongress eller motsvarande prioriteras som regel. Föreningen uppmuntrar också pensionerade medlemmar som inte har någon formell kliniktillhörighet att ansöka om resestipendium för t.ex. deltagande i möten och kongresser.

Ansökan med redogörelse för resans ändamål/plan, kortfattat CV samt i förekommande fall accepterat abstract skickas till föreningens vetenskapliga sekreterare enligt adress nedan.

Besked till sökanden förväntas ges inför respektive möte ovan.

För samtliga stipendier gäller att reseberättelse skall avges efter genomförd resa.

 

Aktuell stipendieutlysning: Vi utlyser resestipendier à 10 000 kr med sista ansökningsdag den 1 mars 2024. Stipendierna kommer att delas ut i samband med Hjärtförbundets Kardiovaskulära vårmöte.

David Kylhammar
Vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för klinisk fysiologi
E-post: 
david.kylhammar@liu.se