SFKF Resestipendier

Just nu gör vi ett uppehål i resestipendier på grund av COVID-19 pandemin. Ny resestipendier utlyses när det blir möjligt att resa fritt igen.

Mvh

SFKF styerelsen


Utlysning resestipendier XXXXXX

Härmed utlyses SFKF resestipendier 
Deadline för ansökan är XXXX-XX-XX

Behöriga att söka stipendierna är alla medlemmar i föreningen.
Stipendier är avsedda att verka som stöd för resa som syftar till förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi. Sökande som har vetenskaplig presentation vid kongress eller motsvarande prioriteras som regel.

Ansökan med redogörelse för resans ändamål/plan, kortfattat CV samt i förekommande fall accepterat abstract skickas till föreningens vetenskapliga sekreterare enligt adress nedan.

Stipendierna kommer att delas ut i samband med XXXXXXXXXXXXXX.

Beskedet till sökanden ska finnas även i form av kungörelse på föreningens hemsida efter höstmötet.

För samtliga stipendier gäller att reseberättelse skall avges efter genomförd resa.

SFKFs vetenskaplige sekreterare:

Henrik Engblom
Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin
Skånes Universitetssjukvård
221 85 Lund
E-post: henrik.engblom@med.lu.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.