Kvalitetsarbete vid höstmöte

Lämna in abstrakt på era kvalitetsarbeten till SFKF höstmöte i Umeå 2022!


Deadline för kvalitetsabstrakt är detsamma som för vetenskapliga arbeten och annonseras senare.

Pandemin har behållit sitt grepp om mötes-Sverige. Den digitala posterutställningen av kvalitetsarbeten i samband med e-höstmötet i Uppsala fick ett bra genomslag med flera intressanta bidrag och en utsedd vinnare av bäste kvalitetsposter. Trots att den digitala utställningen var framgångsrik är förhoppningen att den fjärde posterutställningen i följd sker vid ett fysiskt höstmöte i Umeå i början av oktober 2022. 

Utställning av kvalitets- och förbättringsarbeten är en relativt ny del av posterutställningen som kom till då vi uppfattar frågor om kvalitet som centrala för våra diagnostiska specialiteter och till och med särskiljande i relation till andra närliggande medicinska specialiteter. arbetsplats. Därför borde det finnas ett forum för informationsutbyte kring kvalitetsarbete och avsikten är att etablera höstmötet som en knutpunkt för spridning av sådant arbete som vi utför på våra kliniker. 

Posterutställningen för kvalitetsarbete vänder sig till BMA-studenter som utfört metodutveckling inom ramen för examensarbete, ST-läkares kvalitetsarbete och metodansvariga läkare och BMA som utfört metodutvecking inom sina ansvarsområden, kort sagt alla former av utvecklingsarbete som försiggår på klinisk fysiologiska arbetsplatser. Ni som är studierektorer, kliniska handledare och lärare, sprid gärna vidare informationen om denna möjlighet till era adepter.  

Information om höstmötet och tillvägagångssätt för att skicka in abstrakt finns under Höstmötets undersida.

Anette Rickenlund