Avhandlingar

Här publiceras avhandlingar som utgått från personal vid enheter med klinisk fysiologisk verksamhet.

Doktoranden/huvudhandledaren får själv se till att publicering sker genom att skicka länk till den hemsida på universitetet avhandlingen ligger på helst några veckor innan disputationen. Ange även följande uppgifter i mailet: Yrkestitel, namn och titel på huvudhandledare och bihandledare samt vilket universitet avhandlingen utgår från. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig och är beroende av att doktorander/handledare skickar in uppgifterna. Listan startade 10 oktober 2014, tidigare händelser inte noterade.

Datum
Universitet
Namn Yrkestitel Avhandlingens namn inkl länkar Handledarens namn och titel Bihandledarnas namn och titel
2020-03-20 Thomas Lindow Läkare Electrocardiographic detection of myocardial ischemia due to acute coronary occlusion Professor Henrik Engblom Professor Olle Pahlm,
Docent Marcus Carlsson
  Margareta Genberg Överläkare Cardiopulmonary Function in Healthy Individuals and in Patients After Hematopoietic Cell Transplantation

Professor Andrei Malinovschi

Docent Hans Hedenström 
2019-10-25 Felicia Seemann Civilingenjör Connecting CMR and Physiology : Expanding the capabilities of cardiovascular magnetic resonance in quantifying physiology

Docent Einar Heiberg  Docent Marcus Carlsson 
2019-09-20 Anna Carlén ST-läkare Exercise Testing in Firefighter - Work Capacity and Cardiovascular Risk Assessment in a Low-Risk Population

Prefessor emerita Eva Nylander PhD Mikael Gustafsson,
PhD Meriam Åström Aneq
2019-06-05 Erik Tossavainen Läkare In the Hands of Ohm - Hemodynamic Aspects in Pulmonary Hypertension

Professor Per Lindqvist
Prof Stefan Söderberg,
Prof Michael Henein
2017.10.13
Umeå
Universitet
Davide Vanoli Läkare Vascular ultrasound for the assessment of carotid atherosclerosis Docent, Per Lindqvist, Klinisk Fysiologi Professor, Ulf Näslund, Professor Michael Henein. Docent Christer Grönlund
2017.10.06
Umeå
Universitet
Björn Pilebro Läkare The heart in hereditary transthyretin amyloidosis: clinical studies on the impact of amyloid fibril composition

Ole Suhr, Professor Docent, Per Lindqvist, Klinisk Fysiologi, Professor Ulf Näslund
2016.01.29
Umeå
Universitet
Sandra Arvidsson Leg. BMA Cardiac function in hereditary transthyretin amyloidosis: an echocardiographic study

Per Lindqvist, Docent, Umeå Universitet Ole Suhr, Professor och Urban Wiklund, Docent, Umeå Universitet
2016.01.22
Linköpings
Universitet
Kristofer Hedman Leg. Läkare Cardiac function and volume load Professor Eva Nylander Éva Tamás, specialistläkare Thoraxkirurgi, Lars Brudin, adjungerad professor
2015.05.13
Lunds
Universitet
Robert Jablonowski Läkare Assessment of myocardial viability using magnetic resonance imaging Docent Marcus Carlsson Professor Håkan Arheden, Docent Henrik Engblom, Adj professor Petru Liuba
2015.05.30
Lunds
Universitet
Mikael Kanski Läkare Non-Invasive Measures of Heart Failure Professor Håkan Arheden Med Dr, Martin Ugander, Docent Marcus Carlsson, Docent Einar Heiberg

2014.11.21
Karolinska
Solna
Johan Petrini Leg läkare Vascular function in bicuspid aortic valve disease. Docent Maria J Eriksson Professor Kenneth Caidahl, Professor Per Eriksson, Professor Anders Franco-Cereceda

2014.11.28
Örebro
Universitet
Micael Waldenborg Leg BMA Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy - transient left ventricular dysfunction

Docent Kent Emilsson Professor Ole Fröbert
2014.10.17
Karolinska Institutet
Margareta Ring Leg BMA Methodological studies applying new techniques for evaluation of arterial function Professor Kenneth Caidahl Docent Maria J Eriksson