Forskning & stipendier

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi utlyser resestipendier till våra medlemmar och associerade medlemmar två gånger om året. Stipendier är avsedda att verka som stöd för resa som syftar till förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi. Sökande som har vetenskaplig presentation vid kongress eller motsvarande prioriteras som regel.

Aktuell stipendieutlysning: Vi utlyser två resestipendier à 10 000 kr med sista ansökningsdag den 31 juli 2023. Stipendierna kommer att delas ut i samband med Svensk förening för klinisk fysiologis höstmöte.

 

2023 utlyser vi även för första gången även Svensk förening för klinisk fysiologis stora resestipendium., även detta med sista ansökningsdag 31 juli 2023.

 

Utlysning resestipendier 


Tilldelning av resestipendier
 


Här kan du läsa reseberettelser från tidigare årens pristagare som inspiration 


Kvalitetsarbete vid höstmöte


Avhandlingar inom klinisk fysiologi