Forskning & stipendier

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi utlyser resestipendier till våra medlemmar och associerade medlemmar två gånger om året. Stipendier är avsedda att verka som stöd för resa som syftar till förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi. Sökande som har vetenskaplig presentation vid kongress eller motsvarande prioriteras som regel.

Senaste stipendieutlysning: Vi utlyste två resestipendier à 15 000 kr med sista ansökningsdag den 1 mars 2024. Stipendierna kommer att delas ut i samband med Hjärtförbundets Kardiovaskulära vårmöte.

 

2023 utlyste vi även för första gången Svensk förening för klinisk fysiologis stora resestipendium.

 

Utlysning resestipendier 


Tilldelning av resestipendier
 


Här kan du läsa reseberettelser från tidigare årens pristagare som inspiration 


Kvalitetsarbete vid höstmöte


Avhandlingar inom klinisk fysiologi