Bli medlem

Ansök om medlemskap

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi är en förening för kliniska fysiologer och associerade medlemmar i form av framför allt biomedicinska analytiker.
Årsavgiften är för läkare 250 kr och för associerade medlemmar 60 kr.

Medlemskategorier (årsavgifter)
1. Läkare, medlem i Sv. Läkarförbundet: 250 kr
2. Läkare, ej medlem i Sv. Läkarförbundet: 250 kr
3. Pensionerad läkare: 0 kr
4. Med. stud/ Med. kand: 60 kr
5. Associerad medlem: 60 kr
6. Associerad medlem som är pensionär: 0 kr

Medlemskapet gäller per kalenderår