Associerade medlemmar

Välkomna till sidorna för associerade medlemmar inom SFKF


8/4 2021 hade nätverket för specialistBMA sitt första möte.

Initiativet till nätverket togs i samband med den paneldebatt vi hade på SFKF play i november 2020

Vi hade representation från Ystad till Umeå på mötet!
Alla specialistBMA som ingår i nätverket arbetar med patientbunden diagnostik inom någon av följande specialiteter; Klinisk fysiologi, nuklearmedicin, kardiologi och klinisk neurofysiologi.

Vi vet att det finns fler kollegor i vårt avlånga land som har uppdrag som specialistBMA
Hör gärna av er till Kerstin.nisula@skane.se eller louise.thorell@outlook.com om ni vill vara med i nätverket.
Nästa möte planeras till maj då vi gemensamt försöker definiera plattform för hur en specialisttjänst kan se ut

 


Ett repportage om nätverket vilket publicerades i Vårdfokus 31 maj.


SFKF Play lunchwebinarium om kliniska och akademiska karriärvägar för BMA


"Vi kan inte enbart leva på att trivas med vårt yrkesval" 
En artikel på Dagens Medicin från tre BMA 


Nu finns en BMA pod från SUS, de två första avsnitten är publicerade
Man hittar den på soundcloud eller spotify, Sök på BMApodden


BMA-podden med David Sprav om Covid-19: 

https://open.spotify.com/episode/2fbce1d49RIt2UdzcaaXVr?si=PqSeSfeBSHWV807mDmaxTw


Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 7,5 hp

Kursen är en kvällskurs HELT PÅ DISTANS

Mer info hittar du under under Aktuella kurser och utbildningar 


Nyt (jan 2021): Specialist BMA Linköping

Utvärdering av Specialist BMA Karlskrona

Specifikation av kompetens till specialist BMA tjänst Landstinget Blekine

Befattningsbeskrivning specialist Skånes Universitetssjukvård

Kompetensstege för biomedicinska analytiker i Region Skåne

Här är ett annat exempel på kompetensstege för BMA från Karolinska. Bra att veta att dessa stegar har samma utformning som för läkare och vad gäller en av stegarna (EKG och Holter) är det samma femgradiga stege för såväl BMA som läkare.

SFKF Höstmöte Lund,

Tankar från Bild och funktion, SUS om specialistutbildning och specialisttjänster för biomedicinska analytiker – en rapport från Svensk Förening för Klinisk Fysiologis höstmöte i Lund 4-5 oktober 2018 

artikel publicerad i Laboratoriet nov 2018 (IBL: s tidning)