SFKF Höstmöte och årsmöte

4 - 5 oktober 2018, Lund

Plats: Biomedicinskt centrum (BMC)Belfragesalen
Adress: Sölvegatan 19, 223 62 Lund
Anmälan skickas på särskild blankett till: karin.larsson@skane.se senast 2018-09-14. Vid 1d-deltagande halv deltagaravgift.

Anmälningsblankett för mötet


Årsmöte

På torsdagen 4/10 kl 16:15-17:15 äger årsmötet 2018 rum på föreningens höstmöte i Föreläsningssal 3, Blocket, Lunds Universitetssjukhus.

 • Årsberättelsen med rapporter från nämndsekreterarna
 • Valberedningens förslag till ny styrelse

 Årsmötets dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Redogörelse för styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under det gångna året med rapporter från nämnderna.
 5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Budgeten. Fastställande av årsavgift och nästa års stipendier.
 7. Val till kommande mandatperiod
 8. Specialistutbildningen – dags för en uppdatering!
 9. SLS demokratiprocess.
 10. Övriga frågor 

Varmt välkomna önskar styrelsen genom Jan Engvall, ordförande SFKF

Ladda ned dagordningen i Word format.


Årsberättelsen och rapporter från nämndsekreterarna:

Årsberättelse

Associerade medlemmar

Vetenskaplig sekreterare

Utbildnings sekreterare

Fackliga sekreterare

Tekniska nämnden


Presentation eller poster om vetenskapliga studier samt BMA och ST-läkarens kvalitetsarbete är välkomna på höstmötet.
Deadline för anmälan: 2018-08-17 kl 23:59 OBS ny datum!
Instruktion för abstrakt
Abstraktmall

För hotellrum, se listan här!
Bokning och betalning för hotell står ni själva för.
Inför årets Höstmöte kommer vi att ansöka om att få programmet godkänt som utbildning genom Lipus.


Mötet är Lipus granskat och godkänt som ST-utbildningsmoment
Lipus kursnummer: 20180092


 

Preliminärt program 

Ladda ned inbjudan samt programmet i PDF format

HÖSTMÖTE

SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK FYSIOLOGI

4 – 5 oktober 2018

TORSDAG 4 oktober

09.00 – 09.30 Registrering med Kaffe/the
09.30 – 09.45 Inledning – Välkomna till Höstmötet
09.45 – 10.30 Elin Trägårdh
PET – Ny teknik, nya möjligheter
10.30 – 11.15 Henrik Engblom
Kvantitativ MR-perfusion – ett paradigmskifte
11.15 – 11.30 Paus
11.30 – 12.30 Torgny Sjöstrand-föreläsning –
Juhani Knuuti, Turku PET center
12.30 – 13.30 LUNCH
13.30 – 14.15 Fria föredrag / abstract
14.15 – 14.20 Paus
14.20 – 15.00 Sponsorpresentation
15.00 – 15.30 Kaffe och postervandring
15.30 – 16.15 Quiz – Estebokologi! Thomas Å Lindow
16.15 – 17.15 Årsmöte
17.15 – Avstämning nya styrelsen
19.00 – Middag på Medicon Village

FREDAG 5 oktober

08.30 – 09.30 Rundvandring på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
09.30 – 10.00 Kaffe och postervandring
10.00 – 11.00 Anette Rickenlund
Kvalitetsarbete – Intresseföreningarna och Equalisgrupperna rapporterar 11.00 – 11.30 Specialist-BMA, vad gör vi nu? Kerstin Nisula
11.30 – 11.40 Paus
11.40 – 12.30 Ett urval av årets nydisputerade presenterar
sin avhandlingar
12.30 – Mötet avslutas
- servering av medtagbar lunch

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.