Aktuellt

Utlysning av resestipendier från Svensk förening för klinisk fysiologi
Vi utlyser två resestipendier à 10 000 kr med sista ansökningsdag den 8 januari 2023. Stipendierna kommer att delas ut i samband med Hjärtförbundets Kardiovaskulära vårmöte.


Idrottsmedicinskt vårmöte 2023.PNG

Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) och Idrottsmedicin Öst (IMÖ) arrangerar 2023 års upplaga av Idrottsmedicinskt vårmöte, i Norrköping.
Mer information, anmälan och instruktioner för abstractinlämning finns på: www.sls.se/sfaim/varmote-2023
Abstracts med koppling till idrottsmedicin och fysisk aktivitet är välkomna att skickas in senast söndag 18 december 2022: www.sls.se/sfaim/varmote-2023/abstrakt
Det finns också en trailer på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mVz2k3zhI2Q

Kurser under aktuella utbildningar uppdaterade 2022-11-20


SFKF Höstmöte 2022

29–30 september 2022 i Umeå.

hostmote2022.png
Nu finns det justerade årsmötesprotokollet tillgängligt. Övriga dokument relaterade till årsmötet finns på sidan för höstmötet.

Nu finns SFKF Verksamhetsenkät 2021 års verksamhet (uppdaterad sept 2022) samt Longitudinella jämförelser 2009–2021 tillgängliga. Äldre dokument finns publicerade här på hemsidan


SFKF Play - Webbaserat seminarium för läkare och BMA inom klinisk fysiologi 

Nyheter om hypertoni och vaskulärt åldrande

Peter Nilssonprofessor och överläkare vid Inst. Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, samt Klinisk forskningsenhet, VO Internmedicin, SUS, Malmö

2022-12-06, 12:10-12:50

SFKF play är en återkommande webbaserad seminarieserie med olika teman som planeras hålla 2 gånger per termin. 
Titta gärna de tidigare webinarier under sommaruppehållet på vår YouTube kanal.

 


Årsmötesprotokoll 2021

Rapporter från nämnderna finns under Vårt arbete undersidan.

Nya styrelsemedlemmar


Tilldelning av resestipendier höst termin 2021

Hjärtliga gratulationer till alla fyra! Tilldelningen kommer att uppmärksammas i samband
med SFKFs höstmöte måndagen den 11/10, 2021.


Minnesord

Göran Hedenstierna, professor i klinisk fysiologi vid Uppsala universitet, dog den 12 juli 2021, 79 år gammal.


Rekommenderad studieliteratur listan är uppdaterade - januari 2021


Information från Läkemedelsverket – ett nyhetsbrev för dig som jobbar kliniskt

Följ gärna våra nyhetsbrev för att vara uppdaterad om både nya läkemedel och säkerhetsmeddelanden till hälso- och sjukvården.
Regelbundet publicerar vi även nya rekommendationer kring läkemedelsbehandling och hantering av läkemedel.
https://www.lakemedelsverket.se/lvnytt 

Det finns även fler nyhetsbrev från Läkemedelsverket, om till exempel medicinteknik, läkemedel och barn med flera.
Vill du se våra övriga nyhetsbrev från Läkemedelsverkets så finns de samlade här: 
https://lakemedelsverket.se/nyhetsbrev


Socialstyrelsens kartläggning om tillgång och efterfrågan på legitimerad sjukvårdspersonal:
Större efterfrågan än tillgång på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom flera områden


Nya utbildningsboken börjar gälla

Den reviderade utbildningsboken godkändes vid SFKF:s årsmöte i samband med Höstmötet 3-4/10 i Eskilstuna 


Metoddokument, riktlinjer & intressegrupper

Vårt ambition är att lägga ut på hemsidan bl.a. välbyggda metodbeskrivningar och riktlinjer att stödja klinisk arbete. Bidrag, idéer och önskemål tas tacksamt emot.


Undersida för associerade medlemmar inom SFKF 

8/4 2021 hade nätverket för specialistBMA sitt första möte... läs vidare på vårt undersida!


Ordförandebrev och övriga medlemsutskick sker via e-mail. Kom ihåg att uppdatera din e-mail address i vårt register.

SFKF Play

Webbaserat seminarium för läkare och BMA inom klinisk fysiologi

SFKF på socialamedier

SFKF på sociala medier ger möjlighet att hälsa på hos varandra trots att covid-19 sätter stopp för fysiska besök. Följ oss på  Facebook ,  Instagram ,  LinkedIn  och här på  www.SFKF.se . Vi hoppas...

ST-utbildning

Information för dig som är ST-läkare i Klinisk fysiologi.

Lediga tjänster

Söker jobb? Eller söker ni nya kollegor? Klicka här!

Om SFKF

Föreningens ändamål är att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling

Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Vårt arbete

Här finner du information om vårt arbete i SFKF

Metoddokument, riktlinjer & intressegrupper

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har ambition att stödja utveckling och kvalitetssäkring av våra undersökningsmetoder.

Forskning & stipendier

Avhandlingar och resestipendier.

Bli medlem

Även möjlighet att uppdatera kontaktinformation i registret.

Associerade medlemmar

Välkomna till sidorna för associerade medlemmar inom SFKF 8/4 2021 hade nätverket för specialistBMA sitt första möte. Initiativet till nätverket togs i samband med den paneldebatt vi hade på SFKF...

Minnesord

Göran Hedenstierna, professor i klinisk fysiologi vid Uppsala universitet, dog den 12 juli 2021, 79 år gammal. Göran Hedenstierna var en pionjär inom forskning rörande andningsfunktion under...