Kursen "interaktioner"

31 augusti - 2 september 2022, Örebro

Välkomna till en kurs om läkemedelsinteraktioner. Kursen är en del av det nationella kursprogrammet för ST-läkare i klinisk farmakologi, men är öppen även för ST-läkare från andra läkemedelsintensiva specialiteter, informationsläkare, färdiga specialister och intresserade apotekare.
Inbjudan med anmälningsblankett
Preliminärt schema