Clinical Pharmacokinetics in Theory and Practice - Introductory course

Sept 12-16, Huddinge, Stockholm, Sweden

Deltagaravgiften är 10 000 kr med 50 % akademisk rabatt för region- och universitetsanställda.
Anmälan görs per e-post till staffan.rosenborg@regionstockholm.se med CV och ett personligt brev med motiv till och förväntad nytta av deltagande i kursen.
Preliminärt kursschema