ST-kurs om biologiska läkemedel

"Save the date" för kursen Biologiska läkemedel 9-13/10 2023!

VAD: ST-kurs Biologiska läkemedel. Kursen planeras innehålla farmakokinetik, verkningsmekanismer, tillverkningsprocessen, biverkningar inkl immunogenicitet, biosimilarer, regelverk, terapival och dosering inom några terapiområden som neurologi och gastro, graviditet och amning, vaccin samt immunonkologi inkl CAR-T.  

Kursen uppfyller enligt SOSFS 2015:8 delmål a6, c1, c13.

NÄR: Måndag 9/10 + onsdag-fredag 11-13/10 2023.

VAR: Digitalt dag 1 måndag 9/10. Fysiskt på plats i Umeå Folkets hus dag 2-4, 11-13/10.

FÖR VEM: ST-läkare i Klinisk farmakologi är den primära målgruppen men ST-läkare inom andra relevanta specialiteter, farmaceuter och färdiga specialister är också välkomna i mån av plats.

KOSTNAD: Kursen är avgiftsfri för ST-läkare i Klinisk farmakologi. För övriga tas en deltagaravgift om 2500 kr ut. Boende och resa bekostas av deltagarna själva. 

Mer praktisk information så som schema, tips om boende m.m. kommer senare tillsammans med kursinbjudan. 

Med vänliga hälsningar,
Elina Bäcklund
Ing-Marie Sundqvist
Isabella Ekheden