ST-utbildning

Klinisk farmakologi - en enskild basspecialitet

Ämnesområdet omfattar bl.a. grundläggande farmakologi (farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsmetabolism), läkemedelsanalys och terapikontroll, värdering av läkemedels-biverkningar, missbruk, läkemedelsepidemiologi, klinisk läkemedelsvärdering och klinisk läkemedelsprövning. Forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att uppnå bättre läkemedels-behandling är en integrerad del av arbetet inom klinisk farmakologi.

Såhär beskriver socialstyrelsen kompetensen:

Specialiteten klinisk farmakologi karaktäriseras av värdering av läkemedels effekter och säkerhet på individ-, patientgrupps- och samhällsnivå. Vidare ingår såväl förmedling av producentobunden läkemedelsinformation som generering av ny kunskap om läkemedels effekter och bieffekter. Klinisk farmakologi är hälso- och sjukvårdens läkemedelsexpertis, som verkar för evidensbaserad och rationell läkemedelsbehandling.

Utbildningsbok 2015

Utbildningsbok 2008

Var utbildas kliniska farmakologer?

ST-utbildningen är i dagsläget koncentrerad till universitetssjukhusen.

ST-studierektorer

Anders Helldén, Linköping och Skåne; Anders Mellén, Göteborg; Håkan Melhus, Uppsala; Ing-Marie Sundqvist, Umeå; Karolina Nowinski, Stockholm; Michael Andresen, Örebro.

Utvärdering under ST

Välkomna att höra av er med checklistor mm som ni är beredda att dela med er av nationellt!

Delmålsbaserat uppföljningsprotokoll som används i Stockholm

Bedömning av Druglinedokument

Bedömning av TDM-svar

Kompetensmål inom klinisk prövning (rapport av Staffan Rosenborg)

Bedömning av undervisningstillfälle

Bedömning av vårdcentralsföreläsning

Genomförda SPUR-inspektioner

Informationen håller för närvarande på att uppdateras.

2011 Karolinska Universitetssjukhuset

SPUR-inspektörer

Karolina Nowinski (SPUR-samordnare), Stockholm; Finn Bengtsson, Linköping; Gabriella Scordo, Uppsala; Jörn Schneede, Umeå; Staffan Rosenborg, Stockholm; Susanna Wallerstedt, Göteborg.

Länkar till mer information om ST

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.