Låt Sil bli kärnan i framtidens kunskaps- och beslutsstöd

Lars L Gustafs­son, Birgit Eiermann och Mikael Hoffmann har publicerat en artikel i Läkartidningen om farmakologiskt kunskapsstöd.