Johan Lönnbro får pris till bästa avhandling i klinisk farmakologi

Johan Lönnbro vid Göteborgs universitet får det nyinstiftade Folke Sjöqvists pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi 2020-2021

Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi utlyser  Folke Sjöqvists pris för att uppmärksamma den bästa avhandlingen i klinisk farmakologi. Priset på 50 000 kronor utdelas till den forskare i klinisk farmakologi som försvarat den bästa avhandlingen vid ett svenskt lärosäte.

Med. Dr. Johan Lönnbro vid Göteborgs universitet tilldelas ”Folke Sjöqvists pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi” 2020-2021 för sin avhandling ”The medical perspective in prescribing: measurements and educational strategies”. Han får priset för att han i banbrytande och finurligt utformade studier påvisar svagheten med att okritiskt förlita sig på frekvent använda standardiserade skattningsverktyg vid läkemedelsgenomgångar och dokumenterar nyttan av kollegiala och resonerande praktiska utbildningar i rationell farmakoterapi och förskrivningspraxis för unga läkare. Lönnbro etablerar därmed ett nytt forskningsfält.
Se pressmeddelande.