Info från SLS angående medlemsavier

SLS har skickat ut påminnelseavi till en del av våra medlemmar i Svensk förening för basal och klinisk farmakologi (tidigare Sektionen för läkemedelslära). Detta är ett misstag då föreningens medlemmar också är ”föreningsanknutna” medlemmar i SLS genom den medlemsavgift som betalats till föreningen.

SLS kansli önskar att föreningens medlemmar som fått en påminnelse om individuellt medlemsskap i SLS, kontaktar medlem@sls.se så att de kan rensa bort dessa ur sitt register över individuella medlemmar och att inga fler avier skickas. Skulle någon ha råkat betala in avgiften på avin, återbetalas avgiften av SLS efter att de blivit kontaktade.