Farmakologiundervisning i Sverige

På denna sida listas information om farmakologiundervisning i landet.

Ladda ned de nationella kunskapsmålen för läkemedelsläramål.png

Länk till publikation om lärandemål för Clinical Pharmacology and Therapeutics i Europa

Undervisning i basal och klinisk farmakologi

Kontaktpersoner vid universitet och högskolor i Sverige

Umeå

Basal farmakologi: Stig Jacobsson
Klinisk farmakologi: Ulrika Pettersson Kymmer

Uppsala

Basal farmakologi: Madeleine Le Grevés
Klinisk farmakologi: Håkan Melhus

Örebro

Basal farmakologi: Katarina Persson
Klinisk farmakologi: Michael Andresen

Stockholm Karolinska Institutet

Basal farmakologi: Duarte Ferreira
Klinisk farmakologi: Marja-Liisa Dahl

Linköping

Basal farmakologi:
Klinisk farmakologi: Ylva Böttiger

Göteborg

Basal farmakologi:
Klinisk farmakologi:

Lund

Klinisk farmakologi: Margareta Reis