Bli medlem

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi - för dig som är intresserad av läkemedelsfrågor

Vi har som ändamål att främja:
• Farmakologins utveckling, framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner
• Farmakologin som undervisningsämne
• Internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor inom farmakologiområdet.

Vi välkomnar dig som medlem, oavsett profession. Även om vi är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet, så behöver du inte vara läkare. Vi har t.ex. läkare, sjuksköterskor, apotekare och biomedicinare bland våra medlemmar. Det som förenar är ett intresse för läkemedelsfrågor.

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi ingår i Kungliga vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap. Föreningen är också medlem i det europeiska farmakologinätverket EPHAR respektive EACPT, samt representerar Sverige i IUPHAR – den internationella sammanslutningen inom farmakologi.

Genom att vara medlem får du möjlighet att bidra och påverka vilka frågor du tycker är viktigast!

För dig som inte är medlem i Läkarförbundet

Anmäl dig per mail till ordf@lakemedelslara.se. Ange den e-postadress du nås på, och betala in 350 kr per år till plusgirokonto 25 89 26-5, Sektionen för läkemedelslära, c/o Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Umeå universitet, 901 87 Umeå.

För dig som är medlem i Läkarförbundet och klinisk farmakolog, eller ST-läkare i klinisk farmakologi

Anmäl dig per mail till medlem@slf.se med kopia till ordf@lakemedelslara.se. Ange medlemsnummer i Läkarförbundet, ange att du vill bli medlem i Svensk förening för basal och klinisk farmakologi och vilken e-postadress du nås på. På så sätt kommer avgiften så småningom på Läkarförbundets faktura.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.