Redaktionen för SFAM:s torsdagsmöten

Redaktionsarbetet bedrivs enligt principen att torsdagsmötena ska vara för, av och med allmänläkare. Innehållet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Redaktionen utgörs uteslutande av allmänläkare från olika delar av landet.

Susanna Althini
Lars Bäcklund
Gunnar Carlgren
Anna Flod
Andreas Lindmark
Ulf Måwe
Karin Ranstad
Cecilia Ryding
Meta Wiborgh

Kontakt: info@sfamstorsdagsmoten.se