Sociala relationer och hälsa

Social förskrivning - en framgångsrik metod för minskad upplevd ensamhet och social isolering.

Sociala relationer påverkar vår biologiska kropp. Risken vid social utsatthet är inte kopplat till specifik diagnos och gäller oavsett hur sociala relationer mäts. Brist på sociala relationer innebär en riskökning för död, lika stor som risker kopplade till etablerade ohälsosamma levnadsvanor. Kvalitet och tillgång till sociala relationer är förutsättningar för individens risk för sjukdom och ohälsa, men också för förmåga att hantera sjukdom och leva hälsosamt. Det finns ett behov av förändrade arbetssätt i vården som kan främja hälsa genom att kartlägga, guida och stötta personer att förbättra sina sociala nätverk.

Social förskrivning är en väl beprövad metod för att hantera symtom och problemställningar i sjukvården som kanske inte kan åtgärdas medicinskt. Det är en personcentrerad vårdmodell som utgår från det som är viktigt för varje patient. Metoden har visat sig framgångsrik inte bara i att minska upplevd ensamhet och social isolering, utan även i att förbättra den generella folkhälsan. Föreläsningen kommer att beskriva metodens innebörd, hur den används rent praktiskt och hur den skulle kunna implementeras i svensk kontext.

I Umeå finns mottagningen familjeläkarna som har utvecklat SAR - social aktivitet på recept - och samverkar med organisationen "Vän i Umeå". I Norrköping jobbar man med "Tillsammans på Skarptorp vårdcentral" och ABC för god psykisk hälsa. I Högsby har ett landsbygdsutvecklingsprojekt krokat arm med nära vård för att etablera en hälsolotsfunktion med fokus på stärkta förutsättningar för socialt stöd, sociala sammanhang och invånarengagemang. Vi vill få till en inspirerande dialog genom att belysa hur olika satsningar växer fram i olika lokalsamhällen - med det gemensamt att de syftar till att stärka allmänmedicinens koppling till lokalsamhället.

Föreläsare: Margareta Kristenson, överläkare och professor emerita i Socialmedicin, Region Östergötland/Linköpings Universitet och Kerstin Thelander, socionom, en av grundarna av "Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet”. Sändes 7 april 2022.
Moderator: Karin Ranstad, specialist i allmänmedicin och medlem i redaktionen för SFAM:s torsdagsmöten.

Sociala relationer och hälsa

Margareta Kristensson om social isolering och ofrivillig ensamhet samt Kerstin Thelander om Social förskrivning följt av flera goda exempel på initiativ för att runt om i landet för att kartlägga, guida och stötta personer att förbättra sina sociala nätverk.