Helhetssyn på hälsa

Goda exempel från London och Bromley by Bow Centre samt Nättraby vårdcentral i Blekinge.

SFAM:s projekt för kompetensutveckling, ledarskap och ökat ansvarstagande för allmänläkare syftar till att ge ett kunnigare och effektivare stöd till personer med ohälsosamma levnadsvanor. Projektets internationella studiebesök 2019 gick till östra London och Bromley by Bow Centre. Några av deltagarna blev så inspirerade att de frågade sig om det inte går att tillämpa erfarenheterna på svensk mark.

Helhetssyn på hälsa på svenska, går det?
Att det går att göra sin plats på jorden till en bra plats att leva på med hjälp av en vision och en stabil värdegrund såg vi som reste till Bromley by Bow. Men vem kunde tro att vi som arbetar på Nättraby vårdcentral i Blekinge ett år senare skulle vilja göra verklighet av de idéerna. Så är det i alla fall.
Vi har mött intresse för idén, inte bara där vi förväntade oss och tillfälligheterna har spelat oss i händerna. Vi är en bit på väg. Under lunchmötet berättar vi om var vi är idag, hur vi kommit hit och vad det var som gjorde just den här idén intressant för andra.  

Under andra delen fördjupar vi oss mer konkret i det som Sam Everington med kollegor har åstadkommit. Dagen avslutas med planerade debattinlägg med fler svenska erfarenheter och konsekvenser av mötet med de idéer som ligger bakom Bromley by Bow Centre. Sam Everington får sista ordet för synpunkter och råd på vägen. Seminariet hålls till största delen på svenska med kommentarer på engelska. Sändes 26 november 2020.

Deltagare från SFAMs Fortbildningsprojekt
Per-Ola Jacobsson och Karin Ranstad, allmänläkare på Nättraby vårdcentral
Från Region Blekinge deltar också Ros-Marie Nilsson, avdelningschef på planeringsavdelningen Region Blekinge
Från London ansluter Sam Everington, allmänläkare och ordförande för the Clinical Commissioning Group  of Tower Hamlet under eftermiddagen

Moderator
Sanna Althini, allmänläkare, vårdcentralen Visby Norr

Helhetssyn på hälsa

SFAM:s fortbildningsprojekt gjorde 2019 ett studiebesök i östra London och Bromley by Bow Centre. Några av deltagarna blev så inspirerade att de frågade sig om det inte går att tillämpa erfarenheterna på svensk mark.