Fast läkare och den ofrivilliga ensamheten

Kan vi hitta en gemensam väg som gör fasta läkare bättre rustade att ta hand om ofrivillig ensamhet och andra problem som kanske inte går att lösa med en diagnos?

Tillgång till socialt stöd och sociala sammanhang är de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. Troligen mer än de levnadsvanor vi vanligtvis arbetar med. Är allmänläkaren med sin expertis och sin plats i vårdmaskineriet det sociala stödet som människorna behöver för att känna att välfärdssystemet hänger ihop?

Vi ska beskriva allmänläkarens plats i samhällsmaskineriet. Och vad allmänläkaren kan göra där tillsammans med sitt team och andra i lokalsamhället – utifrån sina människors/patienters behov – för att främja hälsa och hitta och motverka sjukdom samt senarelägga själva döden.

Innehåll:
Introduktion och översikt av Susanna Althini. Hillevi Busch från folkhälsomyndigheten berättar om ensamhetens utbredning i Sverige, Margareta Kristenson tar vid och berättar hur ensamheten skadar individen. Därefter kommer Ulf Måwe med en reflektion om 5 decenniers erfarenhet i relation till dagens ämne vartefter Karin Ranstad fördjupar tankarna kring allmänmedicinarens möjlighet att vara en betydande lagspelare i arbetet mot ofrivillig ensamhet. Sist i föreläsningsblocket berättar Kerstin Thelander om praktiska verktyg att bekämpa ofrivillig ensamhet, bl a social förskrivning. Som avslutning har vi glädjen att gästas av Sam Everington, grundare av Bromley by Bow Centre, som berättar hur de har lyckats. Därefter följer den interkollegiala diskussionen, modererad av Susanna Althini: hur inspirerar vi allmänläkare att lyfta på ensamhetslocket oftare? Kan vi hitta en gemensam väg som gör fasta läkare bättre rustade att ta hand om ofrivillig ensamhet och andra problem som kanske inte går att lösa med en diagnos?

Medverkande:
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, allmänmedicinskt sakkunnig på Gotland samt ledamot i Svenska Läkaresällskapets nämnd.
Hillevi Busch, disputerad utredare på Folkhälsomyndigheten.
Margareta Kristenson, överläkare och professor emerita i socialmedicin, region Östergötland/Linköpings universitet samt styrelseledamot i Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, SFSF
Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin och tidigare chefsläkare i region Norrbotten
Karin Ranstad, disputerad allmänläkare, Blekinge.
Kerstin Thelander, socionom och suicidpreventionssamordnare på Uppsala kommun,
Sir Sam Everington, praktiserande allmänläkare och ledare för hälso- och sjukvården i ett socialt belastat område i östra London, Bromley by Bow Centre.

Fast läkare och den ofrivilliga ensamheten

Hela mötet om ofrivillig ensamhet 230525 med inledning av Susanna Althini. Hålltider i filmen: 5:47 - Hillevi Busch, 14:25 - Margareta Kristenson, 28:24 - Ulf Måwe, 37:10 - Karin Ranstad, 46:45 - Kerstin Thelander, 1:00:55 - Sam Everington. Avslutningsvis diskussion ledd av Susanna Althini.