Social förskrivning

Social förskrivning (eng. social prescribing) är en metod som visat sig framgångsrik inte bara i att minska upplevd ensamhet och social isolering, utan även i att förbättra den generella folkhälsan.

Sociala relationer och hälsa

Social förskrivning - en framgångsrik metod för minskad upplevd ensamhet och social isolering.

En framgångsrik allmänmedicin och vikten av social förskrivning

En stark allmänmedicin är grunden och ryggraden i ett hälso- och sjukvårdssystem. Nederländerna har lyckats. Vad har Sverige att lära?

Helhetssyn på hälsa

Goda exempel från London och Bromley by Bow Centre samt Nättraby vårdcentral i Blekinge.

Fast läkare och den ofrivilliga ensamheten

Kan vi hitta en gemensam väg som gör fasta läkare bättre rustade att ta hand om ofrivillig ensamhet och andra problem som kanske inte går att lösa med en diagnos?