Den sköra patienten

Den sköra patienten - torsdagsmöte 23/5 2024

Vilka av våra patienter är ”sköra”? Hur identifierar vi dem, hur bemöter vi dem och hur planerar vi när vi förstår att deras vårdbehov ökar? Vårdgivaren har ansvar att tillgodose gruppens behov, och förhoppningar är ställda på utvecklingen av Nära vård som en lösning. Föreläsningen berör instrument för skattning av skörhet, frågan om allmänläkarens roll och samtal om allvarlig sjukdom. 

Medverkande: Magnus Nord, specialist i allmänmedicin och medicine doktor Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, båda från SFAM:s råd för sköra äldre.

Den sköra patienten - torsdagsmöte 23/5 2024

Föreläsningen berör instrument för skattning av skörhet, frågan om allmänläkarens roll och samtal om allvarlig sjukdom. Magnus Nord, specialist i allmänmedicin och medicine doktor, samt Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, båda från SFAM:s råd för sköra äldre. Från 23/5 2024