Allmänläkare i hemsjukvården

Fast läkare förutsättning för teambaserad vård i hemmet av sköra äldre

I samband med coronapandemin framkom berättigad kritik av vården som ges våra sköraste äldre i kommunernas särskilda boenden. SFAM:s råd för sköra äldre har utarbetat dokument med riktlinjer (Utvidgad primärvård för sköra äldre), och tillämpningen av dessa på SÄBO redovisades vid SFAM:s torsdagsmöte den 5 maj i år. Hur dessa riktlinjer kan omsättas i vården av sköra äldre i ordinärt boende är fokus den här gången.

Team måste byggas tillsammans med kommunens hemsjukvård, och vi måste lokalt ta ställning till om särskild hemsjukvårdsläkare blir den fasta läkarkontakten när vårdbehoven ökar, eller om det skall vara den läkare patienten varit listad hos tidigare. Utredningen om en Äldreomsorgslag (SOU 2022:44) har lämnat ett betänkande som vi kommer att redovisa i korta drag och diskutera om den kommer att vara till gagn för oss när vi fortsätter att utveckla vården för de med störst behov. Sändes 15 december 2022

Medverkande
Sofia Mörtsell, allmänläkare i Ullared
Larisa Åbom, allmänläkare i Österby Bruk
Gunnar Brulin, allmänläkare i Odensala
Karin Fröjd, allmänläkare och geriatriker, Västra Götalands region
Gunnar Carlgren, allmänläkare, SFAM:s råd för sköra äldre

Teambaserad vård i hemmet av sköra äldre

Hela mötet 15 december 2022 om fast läkare och teambaserad vård i hemmet följt av nationell interkollegial dialog.

Fast läkare och teambaserad vård i hemmet

Endast föreläsningsdelen av mötet om fast läkare och teambaserad vård i hemmet.

Allmänmedicinens kärna

Sanna Althini om Allmänmedicinens kärna.

Ny äldreomsorgslag

Karin Fröjd om utredningen inför ny äldreomsorgslag.

Teambaserad vård av sköra äldre i hemmet

Gunnar Carlgren om teambaserad vård av sköra äldre i hemmet.