Allmänläkaren i närsjukvården – SÄBO

SFAM:s råd för sköra äldre om läkarmedverkan på äldreboenden.

Läkarmedverkan och tid för besök på äldreboenden varierar mycket mellan olika regioner och också inom en region, enligt Socialstyrelsens kartläggningar. Vad kan vi få ut med olika satsningar på läkarmedverkan?

SFAM:s råd för sköra äldre visar hur olika det ser ut i Sverige och vad man kan få ut för kvalitet beroende på vilken grad av läkarmedverkan man väljer. Vad bör ingå i uppdraget för att kunna ge en god och säker vård? Sändes 5 maj 2022.

Allmänläkaren i närsjukvården – SÄBO

Gunnar Carlgren, allmänläkare Östergötland och med SFAM:s råd för sköra äldre.