Rökning och snusning

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – rökning och snusning.

En fast läkarkontakt lägger grunden för tobaksavvänjning – samtalet sker över tid. Vi får uppdaterad kunskap om tobaksprodukter inklusive ”vitt snus” och belyser evidens och effektivitet av metoder för tobaksavvänjning. Tyngdpunkt ligger på allmänläkarens roll i tobaksavvänjningen. Inledning av Oscar Hultin-Bäckersten, statsvetare, om ”Den farliga sjukvården”. Sista delen av mötet består av nationell dialog och fördjupning. Sändes 20 oktober 2022.

Medverkande
Malin Skogström, allmänläkare i Skåne och ordf i SFAM:s råd för levnadsvanefrågor
Elisabeth Risberg, sjuksköterska och diplomerad tobaksavvänjare
Mikael Vestlund Wibom, allmänläkare i Skåne
Hans Lingfors, allmänläkare i Jönköping
Oscar Hultin-Bäckersten, statsvetare

Fast läkare och tobaksavvänjning – så hjälper vi patienten

Hela mötet 29/9 2022 om rökning och snusning. Inledning av Oskar Hultin-Bäckersten följt av SFAM:s råd för levnadsvanefrågor som föreläser. Avslutning med nationell dialog.

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor - rökning och snusning

Kondenserad föreläsning om aktuella tobaksprodukter samt hur vi med verktyg som hälsosamtal och aggregerad hälsokurva kan arbeta med patienten för att nå tobaksfrihet. SFAM:s råd för levnadsvanefrågor. Sändes 20 oktober 2022.

När blir sjukvården farlig? - Inledande reflektion till mötet om levnadsvanor

Sjukvården riskerar enligt Ivan Illich´s bok Den farliga sjukvården att göra mer skada än nytta, vad Illich kallar för social och kulturell iatrogenes. Det är särskilt aktuellt i en tid då vi har mer avancerad teknik till förfogande än någonsin tidigare.
Sändes 20 oktober 2022.

SFAM:s torsdagsmöten

Här kan du ta del digitala föreläsningar och kollegial dialog.