Matvanor och fysisk aktivitet

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – matvanor och fysisk aktivitet.

En fast läkarkontakt ger förutsättningar för samtalet över tid om levnadsvanor – som en del av behandlingen. Vi får aktuell forskning om betydelsen av matvanor och fysisk aktivitet, och hur allmänläkaren bäst kan hjälpa sin patient till bra vanor. Särskilt inbjuden gäst är Anders Rosengren som berättar om Livsstilsverktyget – ett onlineverktyg som kan förbättra människors hälsa.

Medverkande
Hans Lingfors, allmänläkare i Jönköping
Johannes Anrell, ST-läkare i allmänmedicin, Östergötland
Lars Jerdén, allmänläkare i Dalarna
David Iggman, allmänläkare och docent i klinisk nutrition
Malin Skogström, allmänläkare i Skåne och ordförande för SFAM:s råd för levnadsvanefrågor
Anders Rosengren, professor vid Göteborgs universitet och Lunds universitet, specialistläkare i endokrinologi

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – matvanor och fysisk aktivitet

En fast läkarkontakt ger förutsättningar för samtalet över tid om fysisk aktivitet och goda matvanor – som en del av behandlingen. Vi får aktuell forskning om betydelsen av matvanor och fysisk aktivitet, och hur allmänläkaren bäst kan hjälpa sin patient till bra vanor.

Hälsosamma matvanor: Senaste forskning och verktyg i mötet med patienten

Presentation av nuvarande kunskapsläge om kostens betydelse för patientens hälsa samt verktyg för förändring. Hans Lingfors, allmänläkare samt David Iggman, allmänläkare och docent i klinisk nutrition.

Fysisk aktivitet: Senaste forskning och verktyg i mötet med patienten

Presentation av evidens för intervention av patientens vanor för fysisk aktivitet samt praktiska verktyg i mötet med patienten. Hans Lingfors, allmänläkare i Jönköping samt Johannes Anrell, ST-läkare i Östergötland.

Livsstilsverktyget på bred frammarsch - uppmuntrar till egenvård i befolkningen

En flerårig studie vid svenska universitet har hittills visat bättre blodtryck, vikt och blodsocker samt ökat välmående hos de som använt livsstilsverktyget, som nu börjar användas inom allt fler regioner. Anders Rosengren, professor vid Göteborgs universitet och Lunds universitet, specialistläkare i endokrinologi.